Daily Archives: 11.01.2021


download
Повече от 650 проверки за нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършили екипите на Регионална дирекция по горите – София от началото на 2021 г. Повече от 650 проверки за нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на […]

Установиха незаконна сеч в два частни имота


МЗХГ
Европейските и национални схеми за качество, в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г., ще насърчават производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари. Това стана ясно по […]

Схеми за качество в новата ОСП ще насърчават производството на ...


Pchela
Предвижда се комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това […]

Комплекс от мерки в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия ...