Daily Archives: 29.06.2018


дребни стопани
Преведени са 5.3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за кампания 2017. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите […]

Изплатиха 5.3 млн. лева на дребните земеделски стопани


СЕПП
Преведоха още 77 137 331 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 58 015 земеделски стопани, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността […]

77.1 млн. лева е доплащането по СЕПП за кампания 2017