Daily Archives: 19.06.2018


Svetlana Boyanova_IAI_1
  На 1 юни 2018 г. комисарят по земеделие и развитие на селските райони,  Фил Хоган, представи предложението на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 г. Темата, която в най-голяма степен „разбуни духовете“, е тази за налагането на таван на годишните субсидии за […]

Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или европейско решение?


млечни продукти
В „Държавен вестник“, бр. 51 от 19.06.2018 г., е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването. С промяната на нормативния акт се въвеждат следните изисквания: ∙ Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които […]

Наредба в „Държавен вестник“ забранява на производителите на млечни продукти ...


TT65
Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от прецентъа на Държавен фонд „Земеделие“. Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез […]

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020{E486CDBC-313D-C24C-B52C-8C04C3B1EE51}_preview
„България остава ангажирана с бъдещето на ОСП и след края на своя мандат като Председател на Съвета на ЕС. Готови сме да споделим натрупания опит и да подкрепим нашите колеги от Австрия“, e заявил министърът на земеделието, храните и горите по време на последния Съвет на ЕС по земеделие и […]

България остава ангажирана с бъдещето на ОСП и след края ...