Daily Archives: 04.06.2018


ДФЗ
На 5 юни ще се проведе „Ден на отворени врати“ във ОД на ДФЗ Видин, а на 6 юни –  в областната структура в Монтана, съобщоха от пресцентъра на фонда. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските […]

Държавен фонд „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ във Видин ...


Натура 2000
Изплатени са 44,6 млн. лева по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. по сметките на 11 512 земеделски стопани, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 подпомага фермери […]

Земеделските стопани получиха близо 45 млн. лева по НАТУРА 2000


агроекологични плащания
Преведени са още 8 030 910 лева от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за кампания 2017, собщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Плащане са получили 865 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство”, както и […]

Преведени са над 8 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични ...