Daily Archives: 01.12.2017


шаран
Българска агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки на обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси които се предлага риба и рибни продукти в цялата страна. Проверки са свързани […]

Засилени проверки на обекти, в които се предлагат риба и ...


Buditel_2017
Инициативата за Будител на годината на Студентския съвет се провежда за трета година и отличава преподаватели от различните факултети. В продължение на месец студентите номинират хората, в които намират най-голямо вдъхновение, и при които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие. Студентският съвет избра за Будител на 2017 година […]

Дарителят Игнат Канев е будител на Русенския университет за 2017 ...


дървесна биомаса
Ефективното използване на дървесна биомаса за производство на топлоенергия във високоефективни инсталации ще намали парниковите емисии и атмосферни замърсявания, това е един от очакваните резултати, до които ще доведе реализирането на Национален план за действие за енергия от горска биомаса. Документът е поставен на обществено обсъждане на регионална кръгла маса, […]

Енергията от дървесна биомаса ще намали парниковите емисии и атмосферни ...