adblue

Успех на новот химическо производство на Екофол AD BLUE


От 2017 година Екофол произвежда AD BLUE под лиценз, издаден от VDA (Асоциация на германската автомобилна индустрия) и в партньорство с италианската компания BLUEBASIC SRL. Много земеделски производители пробваха и станаха редовни клиенти на произвежданото от Екофол AD BLUE.

В компанията качеството на произведените продукти се осъществява под строг контрол. Всяка партида преминава през тристепенен контрол, гарантиращ 100% спазени параметри. Продуктът се изследва в германската лаборатория ASG Analytk – Service Geselschaft mbH, с пълна акредитация на анализ и изпитвания на AdBlue® за съответствие със стандарта ISO 22241.

Правилата за съхранение на дизеловата добавка са ясни – за да запази качеството си за период от дванадесет месеца, трябва да се съхранява при температури от -50С до 300С в плътно затворени контейнери или туби, защитени от пряка слънчева светлина и прах. Освен това, за да се гарантира качеството на продукта е нежелателна употребата на контейнери или туби, различни от оригиналните.

При производството на AD BLUE Екофол използва технически чиста урея и напълно дейонизирана вода, чрез система за обратна осмоза. Всички съдове задължително преминават през система за пълно отстраняване на всички възможни замърсители, гарантирайки висока честота на AD BLUE. Трябва да се има предвид, че дори и питейната вода се води замърсител на този изключително чист разтвор.

ЕКОФОЛ гарантира спокойствието на клиентите относно качеството на доставените продукти, като съхранява в архива си проби от всяка произведена партида AdBlue® в продължение на две години.

ЕКОФОЛ произвежда всичките си продукти с мисъл за природата, чрез внедрената си система за управление по околна среда ISO 14001:2005.

ЕКОФОЛ доставя AD BLUE в туби 10 литра, IBC контейнери от 1000 литра, а за по-големи количества е възможна доставка с камион-цистерна.

ЕКОФОЛ предлага конкурентни условия и гъвкави доставки за българските земеделци.

По материали на Екофол