Букет

Сортове лози на Института по лозарство и винарство в Плевен


Бял винен

Дружба

Получен е чрез кръстосването на сортовете (Мискет кайлъшки х Хибрид II-51/23) Х (Заря севера х Мискет хамбургски).

Дружба

Листът е средно голям до голям, триделен, понякога петделен, слабо мрежесто набръчкан, отдолу слабо мъхнат. Гроздът е средно голям до голям (18,6/10,8 cm), цилиндроконичен, с крило, рехав до полусбит. Средна маса – 280 g. Зърното е средно едро (18,9/17,5 mm), почти сферично. Кожицата е тънка, здрава, жълтозолена с кехлибарен оттенък, с дебел слой восъчен налеп. Консистенцията е сочна, вкусът – хармоничен, приятно мискетов.

Гроздето узрява около средата на август. Лозите са със силен растеж, висока родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Практически е устойчив на мана и с повишена устойчивост на сиво гниене и ниски зимни температури. Има добра възстановителна способност. Леторастите са чувствителни на оидиум. Може да се отглежда както приземно при формировка единичен или двоен Гюйо, така и на различни стъблени формировки, с натоварване на лоза около 28 – 30 зимни очи.

Сорт Дружба се развива и плододава добре, присаден върху подложката Берландиери х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо както за консумация в свежо състояние, така и за производство на бели вина.

Червени винени 

Букет

Получен е чрез кръстосването на сортовете Мавруд и Пино ноар в Институт по лозарство и винарство – Плевен.

Букет

Листът е средно голям, петделен, мрежесто набръчкан, дълбоко нарязан, със слаб паяжиновиден мъх, отдолу – слабо мъхнато-четинест. Гроздът е средно голям до голям (14,9/7,8 cm), коничен, полусбит, с маса от 165 – 180 g. Зърното е дребно (11,3/10,5 mm), сферично, с маса от 1,6 до 1,8 g. Кожицата е тънка, здрава, тъмносиня с дебел восъчен налеп. Консистенцията е сочна, а вкусът – хармоничен.

Гроздето узрява в средата на септември. Лозите са със среден растеж, висока родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милендраж. Гроздето е практическо устойчиво на сиво гниене. Лозите са с добра устойчивост на ниски зимни температури. Може да се отглежда на различни стъблени формировки, като се оставят къси плодни звена – чепове и стрелки и натоварване на лоза – около 40 зимни очи.

Сорт Букет се развива и плододава добре, присаден върху подложките  Шасла Х Берландиери 41Б и Берландиери Х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо за производство на червени сухи вина.

Рубин

Получен е чрез кръстосването на сортовете Небиоло и Сира в Институт по лозарство и винарство – Плевен. Листът е средно голям, петделен, дълбоко нарязан, светлозелен, гол, блюдообразно загънат нагоре.

Rubin

Гроздът е средно голям (13,8/9,5 cm), коничен или цилиндро-коничен, с едно или две крила, полусбит, с маса от 175 – 180 g.

Зърното е дребно (12,0/11,0 mm) овално, с маса от 1.6 до 1,7 g. Кожицата  е средно дебела, жилава, тъмносиня, с дебел восъчен налеп. Консистенцията е сочна и свежа, а вкусът – приятен.

Гроздето узрява през първата половина на септември Лозите са със среден растеж, добра до висока родовитост и добив. Не е склонен към изресяване и милерандраж. Чувствителен е на мана и оидиум и сиво гниене. Той е чувствителен на ниски зимни температури. При приземно отглеждане подходяща формировка е двоен Гюйо, с натоварване на лоза – около 36 зимни очи. В райони без екстремно ниски зимни температури може да се отглежда на различни стъблени формировки, с натоварване на лоза около 40-50 зимни очи.

Сорт Рубин се развива и плододава добре, присаден върху подложките  Шасла Х Берландиери 41Б и Берландиери Х Рипария СО4.

Гроздето е подходящо за производство на червени сухи вина и естествени десертни вина.

По материали на ИЛВ, Плевен