RU_snimka

Русенският университет прави трансфер на образователни технологии към Централна Азия


Преподаватели от Таджикския технически университет (ТТУ) в Душанбе пристигнаха на едноседмично обучение по иновационни образователни технологии в едноименния Център на Русенския университет. Гостите бяха поздравени от ректора на университета – чл.-кор. Христо Белоев.

Това обучение е заложено в плана на проекта на ТТУ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ“, който се финансира от Международната банка. Той е логично продължение на финансирания от Европейската комисия евроазийския проект „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ ЧЕРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“, в който участват 15 университета от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и на който Русенският университет е координатор.

Заедно с другите университети-партньори по проекта, Таджикският технически университет състави Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, използвайки за основа тази на Русенския университет. Концепциите са преведени на съответния национален език, на руски и английски и са изпратени на всички университети в Централна Азия, които са над 330.

Сега в тези университети стартира обучение по ИКТ-базирани иновационни образователни технологии. Русенският университет ще помогне при подготовката на 75 обучители, всеки от които ще трябва да подготви по още 10 преподаватели в съответния университет.

По материали на Русенски университет „Ангел Кънчев”