86857616_2246633072296187_3781794759408877568_n

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“


Историята на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” води началото си от 1959 г. в гр. Банкя. Преместването на тогавашния техникум в гр. Костинброд следва развитието на селското стопанство в този район. От 1975 г. приемът в техникума става в четири паралелки, като са открити и две нови специалности – „Агрохимия и растителна защита” и „Зеленчукопроизводство”, които след три години са заменени със специалностите „Полевъдство” и „Животновъдство”, с прием от цялата страна.

В средата на учебната 1985/1986 година пред училищното ръководство е поставена задача да се проучи възможността за откриването на паралелка със специалност „Ветеринарна медицина”, в която да се обучават ученици за средни техници. За целта е обменен опит с техникума по Ветеринарна медицина в гр. Ловеч и гр. Стара Загора.

През следващата учебна 1986/1987 година е открита нова паралелка „Ветеринарна медицина”.
За целта са назначени квалифицирани преподаватели по съответните предмети.
През 1991 година бе открита още една нова паралелка – „Земеделски техник”, а през 1996 година – „Икономика на земеделското стопанство”.
През 2003 година започват обучението си учениците по новата специалност „Технология на месото и месните продукти”.

През 2007 г. училището сменя своя патрон, като с решение на ръководството и целия колектив единодушно се приема това да бъде „Св. Георги Победоносец”. Две години по-късно се сбъдва отколешната идея на всички за храм-параклис в двора на Гимназията (от 2003 г. Техникумът се именува Професионална гимназия).

От учебната 2017/2018 г. в училището е създадена нова професия – „Техник-технолог в ХВП” с подкрепата на фирма „Кока Кола ХБК” България, като по този начин бизнесът продължава да подпомага образованието.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ РАЗПОЛАГА С БОГАТА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА: Изцяло реновирана учебна база, с чисто нови лаборатории за учениците от специалността „Ветеринарен техник”; Оборудвана учебна кухня, със зала за сервиране и барманство и теоретичен кабинет за учениците от специалността „Ресторантьор”; Газифицирано общежитие; Компютърни зали с интернет; Реновирано общежитие; Мултифункционална спортна площадка; Учебно опитно поле.

УЧИЛИЩЕТО ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС- ПРИДОБИВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ “В”.

По материали на ПГВМСС „Св. Г. Победоносец”