ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ УЧАСТВАХА В ЧЕТИРИ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ПО ПРОЕКТ ICT_EDUPAND 2020-1-PL01-KA226-HE-096196


От 25 до 28 октомври 2021 г. бяха проведени четири обучителни семинара в изпълнение на Дейност IO1 по проект 2020-1-PL01-KA226-HE-096196 Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions (ICT_EDUPAND).
Лектори на семинарите бяха водещи преподаватели от Норвежкия университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия. Обученията бяха проведени в онлайн среда по следните теми:
• Changing the culture of higher engineering education
• Toolbox for innovative engineering education
• Early innovation project in engineering education
• Redisigning Engineering Mathematics Courses
Серията семинари е първа по ред в рамките на проекта. В края на всеки от обучителните дни имаше време за дискусия, заключения и изводи. След приключването на обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници. Въпросите обхващаха както организационната част, така и съдържателната – полезност на включените теми, дискусия, мнения и препоръки.
Целта на обучението беше да се представят иновативни методи за обучения по базови и специализирани инженерни дисциплини. В следващите месеци ще се адаптират 8 учебни програми от държавите-участнички за използване на съвременни образователни подходи и методи в условията на пандемия.
В семинарите се включиха 38 преподаватели от четирите партньора по проекта, от които 12 бяха от Русенския университет „Ангел Кънчев“. На всички участници е издаден сертификат за успешно преминатото обучение.
Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм+ на Европейската комисия, Партньори на русенския екип са още Нишки университет, Ниш, Сърбия и Норвежки университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия.
Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет и да осъществи успешен обмен на нови и ефективни образователни практики. Дейностите се извършват и координират от доц. Теодор Илиев (ръководител екип), доц. Ивайло Стоянов и гл. ас. д-р Елена Иванова.