овце

Още 5 млн. лева за имунопрофилактика на животните


На заседание на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е решено да се предоставят 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода 1юли – 30 ноември 2017 г., съобщиха от пресценгтъра на фонда.

Средствата ще бъдат разпределени по направления, с оглед предоставена информация от Българска агенция по безопасност на храните както следва:

  • Имунопрофилактични мероприятия – 805 487 лв. в това число:
  • Ваксинация против Антракс – 101 325 лв.
  • Ваксинация против Заразен нодуларен дерматит – 704 162 лв.
  • Алергични диагностични изследвания – Туберкулоза – 3 058 070 лв.
  • Вземане и изпращане на проби от мозъчен ствол за изследване на ТСЕ – 215 085 лв.
  • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 216 916 лв.
  • Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД)-698 346 лв.

Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и покрива до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ.