sn. 5

Иновации на Институт по земеделие – Кюстендил


Институт по земеделие – Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска aкадемия към Министерство на земеделието, храните и горите и е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските стопани. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.

След откриването си се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.

Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

Основните направления на изследователската работа в Институт по земеделие – Кюстендил са: Събиране, съхранение, управление и използване на генетичните ресурси от череша, ябълка, слива, вишна, круша, лоза, подложки за ябълка и череша с цел подобряване на сортовата структура, предоставяне на най-добрите сортове за нуждите на плодовото производство и за целите на селекцията на нови сортове; Разработване на нови елементи в технологията на създаване и отглеждане на насаждения от основните овощни видове, за оптимизиране на производството на плодове и зеленчуци и получаване на стокова продукция с високо качество, отговаряща на съвременните тенденции и изисквания на пазара.

Изложба на ИЗ - Кюстендил

В резултат на интензивна селекционна дейност в Институт по земеделие – Кюстендил са създадени сортовете: череша – Победа, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, Българска  хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания, Суперстар, Дима, Алекстон и Васиника; круша – Пауталия, Прогрес, Юбилеен дар, Кюстендилска масловка; ябълка – Бесапара, Горана, Елегия, Мартина, Мартиника, Сияна; слива – Изобилие, Осоговска едра, Кюстендилска ранна, Кюстендилска красавица, Струмска синя; праскова – 7-14; кайсия – Фестивална; малина – Люлин, Самодива, Български рубин, Есенна позлата, Шопска алена, Костинбродка, Искра, Ралица; ягода – Българска ранна, Красавица, София, Биляна. Подложки: за череша – ИК-М8 и ИК-М9, за ябълка – Дряново 18.

Институт по земеделие – Кюстендил разполага с богат генофонд от 1755 сортотипа от основните дървесни овощни видове и лози, а именно: 200 черешови сорта, 15 елита, 850 хибрида, 50 сорта вишни, 450 сорта ябълки, 40 типа подложки, 91 сливови, 32 крушови сорта и 27 лозови сорта.

През последните години в Институт по земеделие – Кюстендил са създадени: черешов сорт „Дима” – първият български самофертилен черешов сорт. Плодовете са едри, до много едри (8,3 g). Консумативна зрялост настъпва с около 3 дни след тези на Ван. Плътномесест е, по форма, оцветяване на кожицата и особености на плодовото месо и сока приличат на майчиния сорт „Ван”.  Институт по земеделие – Кюстендил и авторите на сорта са наградени на 6-то Национално изложение ИТИ, 2015 със златен медал и диплом за иновация.

Черешов сорт „Алекстон” –  нов, самофертилен черешов сорт. Плодовете са едри (7,6 g), широкосърцевидни, подобно на бащиния сорт „Стела”. Узрява почти едновременно със сорт „Ван”.  Плодовото месо е плътно, с черночервено оцветена кожица и много добри вкусови качества. Сорт „Алекстон“ е победител в конкурс за иновации, раздел „Научни разработки” на „АГРА”, 2019 г.

Черешов сорт „Васиника” –  нов, оригинален черешов сорт. Плодовете са много едри (8,6 g), узряват с около 5-6 дни преди тези на Ван. Пo форма са широкосърцевидни до закръглени, с черно-червено оцветена плодова кожица. Плодовото месо е плътно с отлични вкусови качества. Институт по земеделие – Кюстендил и авторите на сорта са наградени на 10-то Национално изложение ИТИ, 2017 със златен медал и диплом за иновация.

Ябълков сорт „Бесапара” – нов, оригинален ябълков сорт, устойчив на струпясване. Плодовете са със средно тегло от 180 до 200 g,  яркочервено оцветени и с много добро качество на плодовото месо. Зреят към края на септември и се съхраняват до февруари при обикновени условия. Сорт „Бесапара“ е победител в конкурс за иновации, раздел „Сортови семена и посадъчен материал” на АГРА, 2011 г.

Ябълков сорт „Марлена” – нов, оригинален ябълков сорт, устойчив на струпясване. Плодовете са едри – между 170 до 210 g. Те са покрити почти изцяло от светлочервен покровен цвят. Зреят към 20 септември и се съхраняват до месец януари при обикновени условия.

Ябълков сорт „Мартиника” – нов, оригинален ябълков сорт, устойчив на струпясване. Плодовете на сорта са със средно тегло между 175 и 200 g. Яркочервено оцветени. Плодовото месо е с много добро качество. Зреят почти едновременно с тези на Елегия, през втората половина на септември. При обикновени условия се съхраняват до края на месец януари.

Ябълков сорт „Горана” –  нов, оригинален ябълков сорт. Плодовете са едри (180 и 225 g), кълбовидно-конични със слаб восъчен налеп. Плодовата кожица е зелено-жълта, покрита с тъмночервен покровен цвят. Плодовото месо е твърдо, кремаво оцветено, сочно с много добро качество. Плодовете зреят към края на септември (20-30.09). При обикновени условия плодовете се съхраняват до края на месец януари.

Ябълков сорт „Елегия” –  нов, оригинален ябълков сорт. Беритбената зрелост на плодовете настъпва през втората половина на септември. Масата на плодовете e 170 – 180 g. Съхраняват се до края на месец февруари.

Ябълков сорт „Сияна” – нов, оригинален ябълков сорт.  Плодовете узряват към 20-25 септември и се съхраняват до януари при обикновени условия. Те са средно едри (130-150 g), конично-кълбовидни, изравнени по форма и големина. Основният цвят на плодовата кожица е зеленикав до жълто-зелен, а покровният е светлочервен равномерно разпределен. Плодовото месо е кремаво, нежно, сочно, с лек аромат и много добро качество.

В резултат на провежданите изследвания в Институт по земеделие – Кюстендил са създадени и утвърдени от Експертен съвет технологии за създаване и отглеждане на ябълкови и черешови насаждения и за интегрирано и биологично производство на малини.

„Технология за ефективно и устойчиво производство на ябълкова продукция”, „Технология за отглеждане на черешови насаждения” и „Технология за биологично производство на малини” са победители на Международна селскостопанска изложба АГРА – 2012, 2013 и 2017 г. в конкурса за иновации в раздел “Машини, инвентар и технологии в растениевъдството”.

Всяка година, на Празника на плодородието в Кюстендил, Институтът по земеделие представя богата изложба от плодове на ябълкови сортове и хибриди, показали добри резултати при изпитването им. Акцентът на всяка изложба са сортове, показали през изтеклата година добра устойчивост към случили се ниски зимни температури, късни пролетни мразове или други стресови фактори. На ябълковите сортове, отличили се с най-добри стопански качества, се прави кратко представяне от трибуната на площада. На разположение на посетителите са всички научни работници от Института, които своевременно отговарят на зададените им въпроси.

Доц. д-р Илияна Кришкова, гл.ас. д-р Симеон Крумов,

Институт по земеделие – Кюстендил