zt 9

Вестник Земеделска техника бр 9 / 2014 годинаИЗТЕГЛИ БРОЯ OT ТУК
Темите на брой девети /578/ 2014 г. на в. „Земеделска техника” е земеделието по региони и изложенията в Русе и Търговище.

Публикувана е информация за ХVІ-то Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника, което ще се проведе от 15 до 17 май т. г. в Русенския университет „А. Кънчев». По време на изложението ще се организират редица семинарии с гости и участници в браншовете земеделие и транспорт, презентации на водещи фирми в тези области, както и мероприятия, утвърждаващи контактите между производството, бизнеса и науката.

По повод 60-годишнината на Аграрно-индустриалния факултет към РУ «А. Кънчев» е поместен материал, проследяващ неговото развитие в периода от създаването му до  настоящия момент.  Това е единственият  в страната факултет за подготовка на кадри по земеделска техника и технологии.

В броя е представено земеделието в областите Търговище и Хасково. Включени са материали за състоянието и проблемите в развитието на отрасъла в района.

Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Търговище инж. Николай Николов проследява развитието на земеделието в региона, и по-конкретно на зърнопроизводството, животновъдството, зеленчукопроизводството, лозарството и др. В материала се  дава ясна картина на машинния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската техника, сътрудничеството с различните държавни институции и др.

В публикация на инж. Иван Иванов, началник на отдел „Растителна защита” към Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните, се информира за работата по опазване на земеделската продукция, за контрола на торовете и препаратите, използвани от производителите.

Регионалният офис на Националната служба за съвети в земеделието в област Търговище подчертава в своя материал, че вниманието трябва да се насочи към подпомагане на дребните и средните фермери, които преобладават в района, а също така и към животновъдството  и растениевъдството, както и екологичното производство, тъй като  регионът  предоставя подходящи условия за тяхното развитие.

В статията „Перспективи пред българското земеделие” Атанас Георгиев, член на УС на НАЗ, се спира на някои въпроси на земеделието в Хасковска област и на актуалните проблеми пред българските земеделски производители, трудният диалог с правителството, програмите на ЕС, прилагането на опростени схеми за малки стопанства от 2015 г., поливното земеделие и др.

Направена е кратка анотация на книгата „Състояние и тенденции в развитието на пазара на земя в България 2013 г.”.

По данни на САПИ са включени цените на основните хранителни продукти към 7.05. 2014 г.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

Продължават публикациите в рубриката „Чудесата на звездното небе през пролетта” на инж. Боян Пашев. Обект на информацията е мъглявината „Коледно дърво”.

Броят съдържа реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, за семена, торове и препарати за растителна защита, за  автомобили и др.