Вестник Земеделска техника
Вестник Земеделска техника бр. 3
Вестник Земеделска техника бр.3 Изтегли Темите на брой трети /672/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Шеста национална среща на земеделските производители в България, растителна защита, механизация. Венцислав Върбанов, председател на УС на Асоциацията на земеделските производители в България, споделя защо Шестата национална среща на земеделските производители, е едно […]

Вестник Земеделска техника бр.3  Вестник Земеделска техника бр.2
Вестник Земеделска техника бр.2 Изтегли Темите на брой втори /671/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Борса за семена – Добрич, сеитба, посадъчен материал, зеленчукопроизводство, механизация. Международната борса за семена и посадъчен материал в Добрич, чийто организатор е „Добрички панаир” АД ще бъде открита на 30 януари и ще […]

Вестник Земеделска техника бр.2


Вестник Земеделска техника бр.1
Вестник Земеделска техника бр.1 Изтегли Темите на брой първи /670/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника. Публикувано е интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните. Той обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2017 […]

Вестник Земеделска техника бр.1


Вестник Земеделска техника бр.25
Вестник Земеделска техника бр.25 Изтегли Темите на брой двадесет и пети /669/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2017, 27 години вестник „Земеделска техника”, Нова година. Публикуван е поздравителен адрес от министър Румен Порожанов към работещите в сектор „Земеделие” по повод Коледните и […]

Вестник Земеделска техника бр.25
Вестник Земеделска техника бр.23
Изтегли Вестник Земеделска техника бр.23   Темите на брой двадесет и трети брой /667/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Седмият национален агросеминар на НАЗ” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Публикувана е и […]

Вестник Земеделска техника бр.23


Вестник Земеделска техника бр.22
Вестник Земеделска техника бр.22 Изтегли Темите на брой двадесет и втори брой /666/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Преработка” и „Земеделска техника”, с акценти изложенията в Интер Експо Център и Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос […]

Вестник Земеделска техника бр.22Вестник "Земеделска техника" бр.21
Вестник „Земеделска техника“ бр.21 Изтегли Темите на брой двадесет и първи брой /665/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Земеделска наука” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и […]

Вестник Земеделска техника бр.21


Вестник "Земеделска техника" бр.20
Вестник Земеделса техника бр.20 Изтегли вестник Земеделса техника бр.20 Темите на брой двадесети /664/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Животновъдство” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат […]

Вестник Земеделска техника бр.20


Вестник Земеделска техника бр.19
Вестник Земеделска техника бр.19 Изтегли Темите на брой деветнадесети /663/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Техника” и „Животновъдство”. Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени на сайта www.zemedelskatehnika.com. В […]

Вестник Земеделска техника бр.19Вестник Земеделска техника бр.18
Вестник Земеделска техника бр.18 Изтегли Темите на брой осемнадесети /662/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Земеделие” и „Земеделска техника”. Поместена е информация за новите сортове на Института по земеделие в Карнобат – сорт Алексан и сорт Телерик. Публикувано е интервю с Теодор Иванов, председател на СЗ „Маркели” – […]

Вестник Земеделска техника бр.18


Вестник Земеделска техника бр.17
Вестник Земеделска техника бр.17 Вестник Земеделска техника бр.17 Темите на брой седемнадесети /661/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Лозарство” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени […]

Вестник Земеделска техника бр.17


Вестник Земеделска техника бр.16
Изтегли вестник Земеделска техника бр.16 Вестник Земеделска техника бр.16 Темите на брой шестнадесети /660/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Всичко за земеделието” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат […]

Вестник Земеделска техника бр.16