Вестник Земеделска техникаВестник Земеделска техника бр. 3
Вестник Земеделска техника бр.3 Изтегли Темите на брой трети /672/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Шеста национална среща на земеделските производители в България, растителна защита, механизация. Венцислав Върбанов, председател на УС на Асоциацията на земеделските производители в България, споделя защо Шестата национална среща на земеделските производители, е едно […]

Вестник Земеделска техника бр.3  


Вестник Земеделска техника бр.2
Вестник Земеделска техника бр.2 Изтегли Темите на брой втори /671/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Борса за семена – Добрич, сеитба, посадъчен материал, зеленчукопроизводство, механизация. Международната борса за семена и посадъчен материал в Добрич, чийто организатор е „Добрички панаир” АД ще бъде открита на 30 януари и ще […]

Вестник Земеделска техника бр.2Вестник Земеделска техника бр.1
Вестник Земеделска техника бр.1 Изтегли Темите на брой първи /670/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са растителна защита и земеделска техника. Публикувано е интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. директор на Българска агенция по безопасност на храните. Той обобщава постигнатото в областта на растителната защита за 2017 […]

Вестник Земеделска техника бр.1


Вестник Земеделска техника бр.25
Вестник Земеделска техника бр.25 Изтегли Темите на брой двадесет и пети /669/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2017, 27 години вестник „Земеделска техника”, Нова година. Публикуван е поздравителен адрес от министър Румен Порожанов към работещите в сектор „Земеделие” по повод Коледните и […]

Вестник Земеделска техника бр.25
Вестник Земеделска техника бр.23
Изтегли Вестник Земеделска техника бр.23   Темите на брой двадесет и трети брой /667/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Седмият национален агросеминар на НАЗ” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Публикувана е и […]

Вестник Земеделска техника бр.23


Вестник Земеделска техника бр.22
Вестник Земеделска техника бр.22 Изтегли Темите на брой двадесет и втори брой /666/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Преработка” и „Земеделска техника”, с акценти изложенията в Интер Експо Център и Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос […]

Вестник Земеделска техника бр.22


Вестник "Земеделска техника" бр.21
Вестник „Земеделска техника“ бр.21 Изтегли Темите на брой двадесет и първи брой /665/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Земеделска наука” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 и направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и […]

Вестник Земеделска техника бр.21Вестник "Земеделска техника" бр.20
Вестник Земеделса техника бр.20 Изтегли вестник Земеделса техника бр.20 Темите на брой двадесети /664/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Животновъдство” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 2 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат […]

Вестник Земеделска техника бр.20


Вестник Земеделска техника бр.19
Вестник Земеделска техника бр.19 Изтегли Темите на брой деветнадесети /663/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Техника” и „Животновъдство”. Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени на сайта www.zemedelskatehnika.com. В […]

Вестник Земеделска техника бр.19


Вестник Земеделска техника бр.18
Вестник Земеделска техника бр.18 Изтегли Темите на брой осемнадесети /662/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Земеделие” и „Земеделска техника”. Поместена е информация за новите сортове на Института по земеделие в Карнобат – сорт Алексан и сорт Телерик. Публикувано е интервю с Теодор Иванов, председател на СЗ „Маркели” – […]

Вестник Земеделска техника бр.18Вестник Земеделска техника бр.17
Вестник Земеделска техника бр.17 Вестник Земеделска техника бр.17 Темите на брой седемнадесети /661/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Лозарство” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 1 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат да бъдат намерени […]

Вестник Земеделска техника бр.17


Вестник Земеделска техника бр.16
Изтегли вестник Земеделска техника бр.16 Вестник Земеделска техника бр.16 Темите на брой шестнадесети /660/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са „Всичко за земеделието” и „Земеделска техника”. Поместени са участници по направление 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и могат […]

Вестник Земеделска техника бр.16


Вестник Земеделска техника бр.15
Вестник Земеделска техника бр.15 Изтегли вестник Земеделска техника бр.15   Темите на брой петнадесети /659/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са овощарство и земеделска техника. Поместени са участници по направление 1 и 3 в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от миналата година се запазват и […]

Вестник Земеделска техника бр.15Вестник Земеделска техника бр.14
Вестник Земеделска техника бр.14 Изтегли вестник Земеделска техника бр.14 Темите на брой четиринадесети /658/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са опазване на почвата и земеделска техника. Публикуван е материал за проект „Опазване на почвите в България”, по който ще се състои работна среща на 27 юни в Русенския университет […]

Вестник Земеделска техника бр.14


Вестник Земеделска техника бр.13
Земеделска техника бр.13 Изтегли вестник Земеделска техника бр.13 Темите на брой тринадесети /657/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са земеделска техника, иновации и Пети научен конгрес „Машини за селското стопанство” 2017 г. Започна публикуването на машини, които участват в Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г. Формулярите от […]

Вестник Земеделска техника бр.13


Вестник Земеделска техника бр.12
Вестник Земеделска техника бр.12 Изтегли вестник Земеделска техника бр.12 Темите на брой дванадесети /656/ 2017 г. на в. „Земеделска техника“ са лозарство, винарство, механизация – 40-ти световен конгрес по лозарство и винарство и Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Отличие 2017 г. се откри на 17 май, по време на […]

Вестник Земеделска техника бр.12