Вестник Земеделска техникаВестник Земеделска техника бр.19
Вестник Земеделска техника бр.19 Изтегли     Темите на брой деветнадесети /688/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ включват земеделие, техника, Международна конференция за полски култури, Празник на плодородието в Кюстендил и 74-ти международен технически панаир. Публикуван е участник в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” по трето направление. Формулярите […]

Вестник Земеделска техника бр.19
Вестник Земеделска техника бр. 17
Вестник Земеделска техника бр. 17 Изтегли   Темите на брой седемнадесети /686/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Иновации, Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, земеделието в региона на област Добрич, Земеделско образование. Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на земеделието” […]

Вестник Земеделска техника бр. 17


Вестник "Земеделска техника" бр. 16
Вестник „Земеделска техника“ бр. 16 Изтегли   Темите на брой шестнадесети /685/ 2018 г. на в. „Земеделска техника“ са Открит ден по лозарство, Международна конференция по хумусни вещества и Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”. Публикувани са машини, които ще се включат в Отличието „Принос в механизацията на […]

Вестник „Земеделска техника“ бр. 16