Daily Archives: 19.09.2017


DCIM100GOPRO
Вярвам, че за нашите читатели е интересно да знаят как мислят и как работят млади специалисти по теми, тясно свързани с развитието на обществото. В рубриката „Срещи с бъдещето” включвам проведения разговор с инж. Иван Боянов Пашев, (бр. 15, 2017 г.). Той се съгласи да отговори на нетрадиционни въпроси – […]

Срещи с бъдещето


IMG_3759
На церемония в Министерски съвет премиерът Бойко Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Живко Живков връчиха първите сключени договори по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Програмата за развитие на […]

Договори за над 43 млн. лева по ПРСР 2014-2020 г. ...