пшеница

Сортове зимна твърда пшеница от Добруджанския земеделски институт


(Продължава от брой 17)

В Добруджанския земеделски институт действа програма по селекция на зимни сортове пшеница. През последните години са оригинирани няколко сорта зимна твърда пшеница.

Сорт зимна твърда пшеница Мелина

Сорт Мелина е белокласа, белоосилеста с неовласени глуми – var. leucurum Alef. зимна твърда пшеница. Признат през 2013 година. Получен по метода на междусортовата хибридизация от комбинация между родителите: перспективна селекционна линия Leucurum 1079/93 (с произход от СГИ, Одеса,Украйна) /сорт Средец (с произход Република България) /перспективна селекционна линия Hordeiforme 861/90 (СГИ – Одеса,Украйна). Стъблото е високо: 90-105 cm (средно 94 cm), здраво с добра устойчивост на полягане, по-висока от тази на сортовете Сатурн 1 и Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до много силен восъчен налеп. Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В класче при типични условия се формират 5 цветчета, от които фертилни 2-3. Класът е къс до среднодълъг (6-7 cm), сбит, осилест, осилите ветриловидно ориентирани. Студоустойчивост на ниво между еталоните от скалата за оценяване на обикновената пшеница сорт №301 и Безостая 1, а от скалата за оценяване на твърдата пшеница на нивото на най-високия еталон: сорт Алый парус и по-висока от тази на сортовете Прогрес и Сатурн 1. Сорт Мелина е средноустойчив на черна ръжда, устойчив на кафява ръжда и средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен да формира зърно, от което се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип γ 45. Формира 800-820 бр. класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: 500-600 kg/dka Препоръчителната посевна норма е 500-550 бр. к.с./m2 а сеитбата да се извършва във възприетите за пшеницата технологични срокове. Сорт Мелина може да се отглежда на територията на цялата страна и не изисква специални условия.

Сорт зимна твърда пшеница Мирабел

Сорт Мирабел е белокласа, белоосилеста с неовласени глуми – var. leucurum Alef. зимна твърда пшеница. Признат през 2013 година. Получен по метода на междусортовата хибридизация от комбинация между родителите: перспективна селекционна линия Leucurum 1107/92 (с произход от СГИ, Одеса,Украйна) /сорт Харьковская 909 (също с произход от Украйна) /перспективна селекционна линия Hordeiforme 861/90 (СГИ- Одеса, Украйна). Стъблото е с височина: 90-100 cm (средно 96 cm), здраво, с добра устойчивост на полягане, по-висока от тази на сортовете Сатурн 1 и Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до много силен восъчен налеп. Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В класче при типични условия се формират 5 цветчета, от които фертилни 2-3. Класът е къс до среднодълъг (6-7 cm), сбит, осилест, осилите ветриловидно ориентирани. Студоустойчивост на ниво между еталоните от скалата за оценяване на обикновената пшеница сорт Русалка и San Pastore, а от скалата за оценяване на твърдата пшеница на нивото на високитe еталони: сортовете Алый парус и Парус и е по-висока от тази на сортовете Прогрес и Сатурн 1. Сорт Мирабел е средночувствителен на черна и кафява ръжда и средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен да формира зърно, от което се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип γ 45. Формира 800-850 бр. класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: 500-600 kg/dka. Препоръчителната посевна норма е 500-550 бр. к.с./m2 а сеитбата да се извършва във възприетите за пшеницата технологични срокове. Сорт Мирабел може да се отглежда на територията на цялата страна и не изисква специални условия.

Сорт зимна твърда пшеница Малена

Сорт Малена е белокласа, белоосилеста, с неовласени глуми – var. leucurum Alef. зимна твърда пшеница. Признат e през 2017 година. Получен по метода на междусортовата хибридизация от комбинация между родителите: сорт Днепряна (зимна твърда пшеница с произход от СГИ, Одеса, Украйна) и сорт Белый парус (зимна твърда пшеница от СГИ- Одеса, Украйна). Стъблото е с височина: 80-85 cm (средно 82 cm), здраво с добра устойчивост на полягане, по-висока от тази на сортовете Сатурн 1 и Прогрес. Листата са среднодълги, средношироки с тревисто-зелен цвят и силен до много силен восъчен налеп. Пониква с безцветен колеоптил, а до фаза братене розетката е полуизправена. В класче при типични условия се формират 5 цветчета, от които фертилни 2-3. Класът е къс до средно дълъг (6-7 cm), сбит, осилест, осилите ветриловидно ориентирани, формира 35-40 броя зърна с тегло 46-50 g. Студоустойчивост на ниво между еталоните от скалата за оценяване на обикновената пшеница сорт №301 и Безостая 1, а от скалата за оценяване на твърдата пшеница на нивото на най-високия еталон: сорт Алый парус и е по-висока от тази на сортовете Прогрес и Сатурн 1. Сорт Малена е средно устойчив на черна и кафява ръжда и средноустойчив на брашнеста мана. Сортът е способен да формира зърно, от което се получава висок добив качествен грис, глиадинов тип γ 45. Формира 700-800 бр. класоносни стъбла/m2 . Притежава висок генетичен потенциал за добив на качествено зърно: до 800 kg/dka. Препоръчителната посевна норма е 500-550 бр. к.с./m2 а сеитбата да се извършва във възприетите за пшеницата технологични срокове. Сорт Малена може да се отглежда на територията на цялата страна и не изисква специални условия.

В заключение може да се каже, че сортовете зимна твърда пшеница, оригинирани в Добруджанския земеделски институт, в сравнение с другите български сортове твърда пшеница, традиционна селекция се характеризират с: по-ниско и по-устойчиво на полягане стъбло; по-висока студоустойчивост, а в някои случаи по-висока дори от тази на сорта обикновена пшеница Пряспа; по-висока зимоустойчивост, висока продуктивност и зърно с отлични свойства, подходящо за получаване на висок добив на висококачествен грис; глиадиновият тип е γ 45; по-висока продуктивна братимост; сортовете зимна твърда пшеница, оригинирани в Добруджанския земеделски институт, могат да се отглеждат на територията на цялата страна и не изискват специални условия.

По материали на ДЗИ