DSC_0329

ПРОВЕДЕ СЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕ НА МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Днес, 09.07.2021г., се състоя тържествена церемония по връчване на дипломи на магистрите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Факултет „Природни науки и образование“ на Русенския университет. На събитието присъстваха Ректорът на университета – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който приветства присъстващите и им пожела „На добър час!“; деканът на факултета – проф. д-р Велизар Павлов, който раздаде дипломите и проф. дн Юлия Дончева – ръководител на магистърската програма.
Общият брой на дипломираните магистри е 65. За спомен от този випуск, в Университетската ботаническа градина остава посадена красива магнолия.
Пожелаваме успех на всички!