Image 2020-06-25 at 16.32.38

Представиха изготвения ситуационен анализ на сектор „Рибарство“ за обсъждане


До края на годината ще имаме завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период 2021-2027 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Рибарство“. На нея бе представен и обсъден ситуационният анализ на състоянието на сектора. Заместник-министър Василева уточни, че именно той е основополагащият документ, който ще бъде част от бъдещата Програма. „Предвиждаме в началото на месец юли анализът да бъде качен за едномесечно обществено обсъждане на сайта на МЗХГ. След това ще бъдат отразени направените коментари и бележки “, поясни още тя. В него се включва SWOT-анализът и идентифицирането на потребностите в сектора, на база, на които ще стъпи управляващият орган на ПМДР и ще се разработят бъдещите мерки. „Това е изключително важен етап за планирането на бъдещия програмен период и всички заинтересовани браншови организации трябва да изкажат мнението си по него“, категорична бе д-р Василева.

В ситуационния анализ са проследени и анализирани тенденциите по основните подсектори, а именно стопански и любителски риболов, аквакултури, преработка и пазарът на риба и други водни организми, заетост и доходи в сектор „Рибарство“, както и тенденции в консумацията на риба и рибни продукти в страната. Направен е преглед на екологичните аспекти на сектора, както и на развитието на образованието, обучението и научно-изследователската дейност. Включени са прегледи на достъпа до финансови средства, състояние на нормативната уредба, както и на функциите и правомощията на институциите.

През месец юли се предвижда да се проведе обсъждане с бранша по другия елемент от подготовката на програмата. Това е Многогодишният национален стратегически план за аквакултурите в България 2021-2027 (МНСПА). Целта е до началото на месец септември да се завършат тези два анализа и веднага след това да се проведе първото заседание на сформираната тематична работна група, която ще започне разписването на мерките. Изключително важно е и на ниво ЕК да продължи активната работа по регламента за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 2021-2027 г.