Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2023


Откриване на X Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2023

Уважаеми колеги, днес искаме да дадем старт на Десетото издание Отличие

 „Принос в механизацията на земеделието”.

Откриването е  на 11.05.2023 година на ОС на ЛГФ при Аграрен университет – Пловдив.

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.

В далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко Забунов прозря истината, че земеделието е немислимо без машини. Създаде първото земеделско издание вестник „Орало” с мотото ”Мотиката и оралото хранят целий свет”. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник „Земеделска техника”, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът  Отличие „Принос в механизацията в земеделието” и оттогава се провежда ежегодно. В годините той се наложи като водещо събитие в сектора „Земеделие”. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември, рождената дата на в. „Земеделска техника” и се превърна в Празник на механизацията. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 10 години.  И организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и ефективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на  добри резултати в земеделието.

То обхваща целия производствен процес – от създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2023 г. то наново е с надслов „Агроединение”, но не механично обединение и съединение, а Единение на образование, наука, бизнес  – на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители и търговци на земеделска техника целият агроотрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза  е осъществима дори и в трудна година.

От Организационния комитет

Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 направления:

Направление 1 – Български производител на земеделска техника. Има две категории – Самоходни машини и Работни машини с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – Иновации – участват вносители и търговци на земеделска техника. Има четири категории – Енергетични машини, Самоходни машини, Самоходни прибиращи машини и Работни машини, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 3 – Механизация в земеделското производство. Има три категории – малки стопанства, средни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Подадените предложения се оценяват по специална програма на ССА и от комисия от представители на организаторите.

При Ваше решение за участие в надпреварата за Отличието, моля да изпращате в електронен формат попълнените формуляри и снимков материал до редакцията на електронен адресzt@zemedelskatehnika.com Снимка/и и  кратка информация се публикуват безплатно. Желателно е да се публикува допълнителна информация до 1/2 стр., която е безплатна, като към нея е необходимо рекламно каре с контактите според цените, посочени в Предложението за участие в текущия брой за 2023 г.

Към писмото са прикачени и образците на формулярите за участие.

Срок за изпращане на формулярите до вестника – 31 октомври 2023 г.

За информация по процедурата на Отличието и попълването на формулярите ползвайте телефоните:

Тодор Анастасов

0884233490

0888448758     

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Селскостопанска академия, Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник ,,Земеделска техника“.

B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов прозря истината, че земеделието е  немислимо без машини. Cъздаде първото земеделско издание вестник ,,Орало“ с мотото ,,Mотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник ,,3емеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие ,,Принос в механизацията на земеделието“ и оттогава се провежда ежегодно. B годините тоVI се наложи като водещо събитие в сектора

,,3емеделие“. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември, рожденната дата на в. ,,3емеделска техника“ и се превърна в празник на механизацията. благодарим  на  всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 9 години. И организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и еcфективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието. То обхваща целия производствен процесот създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2023 г. то наново е с надслов ,,Агроединение“, но не механично обединение и съединение, а Eдинение на образование, наука, бизнес на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители  и  търговци на земеделска техника, целият агро- отрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

<Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 наnравления: Направление 1 – Български nроизводител на земеделска техника. Има две категории –  ,,Cамоходни  машини“ и ,,Pаботни машини“ с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – ,,Иновации“ – участват вносители и търговци на зе- меделска техника. Има 4 категории

 • ,,Eнергетични машини“, ,,Cамоходни машини“, ,,Cамоходни прибиращи машини“ и ,,Pаботни машини“, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Наnравление 3 – Механизация в земеделското nро- изводство. Има 3 категории – Mалки стопанства, Cредни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

подадените предложения се оценяват по специална програма на CCА от комисия от представители на организаторите.

Благодарим на всички съмишленици и колеги, които са  с  нас  през  години- те и ни подкрепят. Изказваме специални благодарности на фирмите: МП Концепт,  Hолис,  Hационална   служба за съвети в земеделието, Hационален съюз на зърнопроизводителите, Класик Дизайн, ,Доби прес, на медийните ни партнъори Агро Бг, Hива Бг, Фолк свят. Организаторите се радваме, че сме заедно и се надяваме все така обединени да продължим да работим в името на българското конкурентно земеделие.
,До нови срещи през деветото издание на Отличието ,,Принос в механизацията на земеделието“ през 2023 година. Cледете в. ,,3емеделска техника“ за информация.


Предлагаме следните формуляри за изтегляне:

Отличие 2023

УЧАСТНИЦИ

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“Технически характеристики на тласкащо гребло

 1. Съвместим с телескопични товарачи от всички основни марки, може да се изработи    с размери по заявка на клиента.
 2. Еластично острие от гумена лента.
 3. Стандартни размери: дължина – 3 м., ширина – 3 м.,  височина – 1 м.
 4. Наличие на странични капаци.

___________________________________________________________________________________________________________

Направление 2 „Иновации“

Техническа характеристика на Самоходна пръскачка John Deere 612R

 • Двигател PowerTech™ Plus 9,0 L, 6 цилиндъра
 • Ном. мощност 346 к.с.
 • Обем на резервоара за разтвор 4500 л.
 • Ширина на щангата 36 м.
 • Система за селективно пръскане на плевели See & Spray® Select
 • Система за управление на дюзите ExactApply™
 • Скорост на пръскане до 40 км/ч
 • Независимо окачване на всяко колело посредством два цилиндъра с въздушна възглавница и система за нивелиране на шасито
 • Дисплей Gen 4 4600 CommandCenter™   
 • Интегриран GPS приемник StarFire™ 7000              
 • AMS активации   Automation Activation 4.0

JD Link – телематичен модул за предаване на данни

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ MANITOU MLT 850 –145 V+

 • Мощност – 141 к.с.
 • Височина на повдигане –7.60 м
 • Товароносимост – 4999 кг
 • Радиус на завой – от 4.04 м
 • Просвет – 0.45 m
 • Тегло – 10780 kg.
 • Максимална скорост–40 км/ч.
 • Хидравлична помпа –200 л/мин.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика ТРАКТОР VALTRA Q305

 • Мощност – 305 к.с.,
 • Обем:  – 7,4 литра,
 • Трансмисия: безстепенна CVT,
 • Собствено тегло – 9200 кг,
 • Максимално допустимо тегло – 16000 кг,
 • Хидравлична помпа с дебит – 200 л/мин.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика МУЛЧИРАЩА КОСАЧКА SPEARHEAD, МОДЕЛ – STUBBLE MASTER 500

 1. Модел: SM500.
 2. Работна широчина – 500 см.
 3. Транспортна широчина – 300 см.
 4. Траспортна височина – 219 см.
 5. Тегло: 2920 кг.
 6. Дебелина на нарязване – 25-400 мм.
 7. Брой ротори – 3.
 8. Брой остриета – 18.
 9. Ъгъл на крилете – нагоре/надолу – 30/7,5 градуса.
 10. Необходима мощност на трактора – 120 к.с.
 11. ВОМ – 1000 об./мин.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика ПРИКАЧНА СЕЯЛКА CLAYDON HYBRID-T6

 1. Тип сеялка – Hybrid T6.
 2. Минимална необходима мощност: 300 к.с.
 3. Транспортна ширина: 2,90 м.
 4. Тегло: 9185 кг.
 5. Височина: 3,80 м.
 6. Обем бункер: 5500 л. само семе /60:40 семе – тор/.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика ТРАКТОР MASSEY FERGUSON – MF8S.305 DYNA-VT EXCLUSIVE

 1. Двигател –  AGCO POWER STAGE V – ALL IN ONE
 2. Максимална мощност на двигателя – ISO 305 к.с. при 1850 rpm.
 3. Максимален въртящ момент при 1000-1500 об/мин. 1280 Nm.
 4. Обем на двигателя 7.4 литра – 6 цилиндъра.
 5. Капацитет на резервоара за гориво – 500 литра.
 6. Капацитет на резервоара за AdBlue – 43 литра
 7. Трансмисия DYNA-VT – БЕЗСТЕПЕННА CVT ТРАНСМИСИЯ.
 8. Диапазон на скорости в полева работа 0,03 – 28 km/h напред 0,03 – 16 km/h назад.
 9. Диапазон на скорости при транспорт 0,03–40km/h напред и 0,03 – 38 km/h назад.
 10. Cruise speed Control – Круиз контрол.
 11. Електронно управление – DATATRONIC 5 – 9’ TOUCHSCREEN, MF VDISPLAY – ДИГИТАЛНО КОНТРОЛНО ТАБЛО.
 12. Функции – ISOBUS, Контрол на приплъзването,SPEEDSTEER, Навигационна система TRIMBLE с безплатен сигнал, Трансфер на данни – MFCONNECT.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА CHAFER – МОДЕЛ INTERSEPTOR

 1. Модел – INTERCEPTOR
 2. Двигател: DEUTZ 6,1 л. TCD-6 cyl – Tier 5
 3. Мощност: 175 kW/240 к.с.
 4. Трансмисия: Bosch Rexroth CVT
 5. Криле: 24-36 м.
 6. Бункер: 4000 – 5000 л.
 7. Резервоар за измиване: 500 л.
 8. Контрол и навигация: Topcon, TeeJet, JD Greenstar, Agleader, Trimble.
 9. Тегло: 10 000 кг.

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика на Самоходна пръскачка John Deere 612R

 1. Двигател PowerTech™ Plus 9,0 L, 6 цилиндъра
 2. Ном. мощност 346 к.с.
 3. Обем на резервоара за разтвор 4500 л.
 4. Ширина на щангата 36 м.
 5. Система за селективно пръскане на плевели See & Spray® Select
 6. Система за управление на дюзите ExactApply™
 7. Скорост на пръскане до 40 км/ч
 8. Независимо окачване на всяко колело посредством два цилиндъра с въздушна възглавница и система за нивелиране на шасито
 9. Дисплей Gen 4 4600 CommandCenter™   
 10. Интегриран GPS приемник StarFire™ 7000              
 11. AMS активации   Automation Activation 4.0
 12. JD Link – телематичен модул за предаване на данни

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика ТРАКТОР NEW HOLLAND T4.120F

 1. Двигател: 3600 см3, 4-цилиндров, Stage V, Макс. въртящ момент 518 Нм@1300 об/мин, 121 к.с..
 2. Трансмисия: 16х16 / 28х16 / 32х16 / 44х16 Dual Command (40 км/ч), мин. скорост 0,30 км/ч.
 3. Хидравлика: Стандартна помпа 64 л/мин + 36 л/мин или опционално MegaFlow помпа 80 л/мин + 36 л/мин

___________________________________________________________________________________________________________

Техническа характеристика УНИВEРСАЛНА ЕСЕННА СЕЯЛКА BEDNAR, МОДЕЛ EFECTA CE 12000

 1. Обем на бункера за семена 6 000 литра разделен 60/40
 2. Бункер под налягане
 3. раб. ширина 12 м
 4. Секционен контрол през 3 метра

___________________________________________________________________________________________________________

Технически характеристики Трактор BASAK 2110 S

– Двигател: Perkins 1104D-44TA , обем 400 литра , 4 цилиндара турбо интеркулер , 81kW/ 110 конски сили (при 2200 об/мин.) и 420 Nm (при 1400 об/мин.)

– Скоростна кутия: Carraro – 24 напред

– Навесна система: Carraro – капацитет на повдигане 4500 кг. (Cat II)

– Задвижване – 4х4

– Спирачна система : дискове в маслена баня – хидравличен контрол на педала

– Обем на резервоара 120 литра

Също така има богата гама от допълнително оборудване:

– Средно рамо на навесната система (3-та

точка) хидравличен цилиндър

– Климатроник с филтри на кабината

– Брой хидравлични изходи 4 двойки – бързи

връзки

– Ел.управленит на навесната система с бутони изнезени на задния десен калник

___________________________________________________________________________________________________________

Многофункционални – Електрически превозни средства

Евтино, надеждно, екологично

 • За селскостопанска дейност
 • За градска логистика, комунални услуги, сервиз и озеленяване
 • За разносна търговия и мобилно предлаганена храни и напитки
 • За  вътрешнозаводски транспорт и обслужване на затворени пространства

1. Фотоволтаичен панел 450W, 36V,

2. Фургони  с обем 2.4, 1.9, 1.7 кубични метра.

3. Заден мост с куплиран електродвигател 1200 / 1600W и редуктор с две скорости – бърза и за планински условия.

4. Батерии гелови/литиеви 3,36 kW/h до 6 kW/h, 48 V. Зареждат се директно от мрежата на 220 V.

5. Мяста за инструменти и багаж -120 л.

6. Кабина от стъклопласт – изключително здрава на атмосферно влияние и експлоатация.

7. LED светлини – дълготрайни и силни

Техническа характеристика на електрическо превозно средство

– Товароподемност – 600 кг

– Максимално тегло – 750 кг

– Максимална скорост – 45 км/ч

– Максимален радиус на завой – 3000мм

– Тегло на батериите  – 60 кг

– Клиренс – 180 мм

– Размери на основна конфигурация -2975/1005/1710 мм

– Пробег с едно зареждане -180 км

– Ускорение от 0 до 30 кв/ч под 6 сек.

– Спирачен път от 30 до 0 км/ч под 5 м.

– Мощност на двигателя – 1200/1600 W

– Батерии гелови/литиеви 3,36 kW/h до 6 kW/h, 48 V.

– Задвижване  -2WD

– Спирачки  – хидравлични, дискови на всички колела

– Гуми –  2 бр.-  4х12 и 1 бр. 3х12

___________________________________________________________________________________________________________

Технически характеристики трактор FENDT 728 VARIO GEN 7

 1. Максимален мощност – 283 к.с.
 2. Двигател – AGCO Power, 7.5 литра работен обем, 6 цилиндъра.
 3. Нова VarioDrive трансмисия (ТА190) с променливо задвижване на всички колела.
 4. Максимална скорост – до 60 км/ч
 5. Концепция за ниски обороти Fendt iD
 6. Високопроизводителна хидравлика – до 220 л дебит
 7. Интегрирана система за регулиране на налягането в гумите VarioGrip
 8. Полезен товар – до 6,2 т.

___________________________________________________________________________________________________________

Технически характеристики Трактор SOLIS S26

 1. Защитна рамка TIER V: 26 HP, 4WD, 960 кг.
 2. Двигател Mitsubishi – 3 цил.
 3. Водно охлаждане 1318 сс.
 4. Независим ВОМ 540/1000 об./мин.
 5. Гуми земеделски 6-12 / 8.3-20
 6. Теглич, хидростатично кормилно управление
 7. Механична скоростна кутия 8+2
 8. Произход – Индия

___________________________________________________________________________________________________________

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

 • 3eмeдeлски пpоизводитeл Десислава Николова
 • 3eмeдeлски пpоизводитeл Вихрен Шарков
 • 3eмeдeлски пpоизводитeл Михаил Божинов
 • 3eмeдeлски пpоизводитeл Серафим Георгов
 • Земеделски производител Огнян Антонов
 • Земеделски производител Венцислав Мухтийски
 • Земеделски производител Ивона Александрова
 • Земеделски производител Васил Петров
 • Земеделски производител Пламена Кавлакова
 • Земеделски производител ИЖН-Костинброд
 • Земеделски производител Николай Трайков
 • Земеделски производител ИЗ-Кюстендил
 • Земеделски производител Кристиян Боев