сн 1

Открит ден в  Института по земеделие в Кюстендил


На 13.02.2020 г. в Институт по земеделие – Кюстендил се проведе Oткрит ден “ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО”. По традиция това е съвместна инициатива на Института и териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието. На мероприятието присъстваха над 140 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Благоевград, Дупница, Бобов дол, Долна баня, Генерал Тошево, Стара Загора, Враца и Своге.

Лекторът доц. д-р Д. Сотиров запозна присъстващите с принципите и техниката на резитба при отделните овощни видове. В детайли беше обяснена същността на присаждането. Проф. д-р Живко Давчев от Университета “Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, република Северна Македония, представи видовете механизация и оборудване за използване на отпадната дървесина от овощни градини и лозя. Динко Танев от фирма „Карад“ Стара Загора разшири темата, като презентира машини за преработка на отпадната дървесина от резитбата. За схемите за растителна защита при черешата, сливата и ябълката говори гл. ас. д-р В. Петрова. Партньорите ни от службата за съвети в земеделието очертаха възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

сн 2

На породилата се дискусия бяха зададени редица въпроси, свързани с техниката на резитба, новите ни сортове и растителната защита, на които беше детайлно отговорено.

сн 4

След приключване на дискусиите бе направена демонстрация на резитба при ябълка и череша в различен етап от развитието им от ас. Т. Симеонова. Подмладяваща резитба при черешата показа  доц. д-р Д. Сотиров.

По материали на ИЗ, Кюстендил