IZS_grozde

Новият винен сорт лоза МИСКЕТ ВИКИНГ


Сортът е награден с диплом за иновации в раздел  „Сортови семена и посадъчен материал” на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2020” в гр. Пловдив. Наградата бе връчена от проф. Христина Янчева, ректор на Аграрен университет гр. Пловдив.

Създатели на новия устойчив винен сорт лоза са доц. д-р Галина Дякова, директор на ИЗС „Образцов чифлик”- Русе и асистент Ралица Минчева.

Доц. Дякова е селекционер по лозата, продължител на традицията по създаване на най-добрите десертни сортове в България. Смята се за достоен наследник на именития ни селекционер проф. д-р Иван Тодоров. „Успехът на научната работа е свързан с усета и познанието на селекционера да избере подходящите изходни сортове, които да подложи на хибридизация, както и със селекционния идеал, преследван в неговите научни търсения”, припомня доц. Дякова. При МИСКЕТ ВИКИНГ постижението на кръстоската се дължи на успешно съчетаните гени на устойчивост на сорта Наслада с прекрасните качества на винения сорт Шардоне.

МИСКЕТ ВИКИНГ е типичен винен сорт, създаден в Института по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик”- Русе към Селскостопанска академия – София, чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне.  Разработен е с универсални качества и отговаря на потребности, както за конвенционално, така и за биологично производство. Гроздето му е подходящо за производство на бели висококачествени вина и високоалкохолни напитки. Оптимално търсеното и постигнато при селекцията му е сортът да е устойчив на студ, както и на най-важните гъбни болести при лозата, за да се избегне третирането с продукти за растителна защита. Сред най-важните качества на сорта е устойчивостта на болести в границите на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. и на практика при отглеждането му се изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана и само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при условия за силно разпространение на болести. При повреди от екстремни студове, под минус 18-20ºC, сортът проявява добра възстановителна способност.

Сортът е сравнително ранозреещ (узрява около 15 септември) със силен растеж и добра продуктивност. Гроздът му е средно голям (около 120 g), средно плътен, с къса до средно дълга дръжка. Зърното е средно едро (1,92 g), овално, оцветено жълто-зелено и с мискетов аромат. В технологична зрялост гроздето съдържа 22,55% захари и 9.01 g/1 титруеми киселини. Гроздът не се рони и притежава много добра транспортабилност. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2,50/1,20 m, добивът от грозде от хектар е около 12 t. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково напояване. Сортът е с повишена зимоустойчивост. Средноустойчив е на болести и изисква ограничено третиране само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна).

Подходящ е за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната (до 400 м надморска височина) с благоприятни условия за развитие и плододаване на рано- и среднозреещи винени бели сортове лози, за да успее да узрее и натрупа достатъчно захари и аромати. Последното е в съответствие с условията на неговото създаване – региона на Образцов чифлик и Института по земеделие и земезнание – Русе.

Удостояването му с грамота от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 определя селекционерите на ИЗС „Образцов чифлик”- Русе като учени, създатели на работещ и търсен научен продукт с доказани възможности и екологична адаптация към условията на променящите се климат и условия за производство в лозаро-винарския сектор.

Трябва да подчертаем, че в рамките на две години, това е втора награда за сорт, създаден в ИЗС „Образцов чифлик” Русе. Миналата година награда в Конкурса за иновации получи винен сорт КРИСТАЛЕН, който също  е устойчив на икономически важни за страната болести като мана, брашнеста мана и сиво гниене.

По материали на ИСЗ, Русе