viber_image_2020-12-29_10-05-10

Инж. Димитър Жекин е новият директор на Горска семеконстролна станция гр. Пловдив


Инж. Димитър Жекин е новият директор на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ИАГ. Той бе представен на екипа на Станцията от зам. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите д-р инж. Ценко Ценов.

Инж. Жекин завършва Лесотехнически университет в гр. София с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър и след това магистър по „Горско стопанство“ през 2010 г. Своята кариера започва в Държавно ловно стопанство – Тракия като лесничей през 2008 г. и от началото на 2010 г. като главен експерт в Регионална дирекция по горите – Пловдив.

Инж. Димитър Жекин  заменя на поста досегашния директор инж. Йорданка Ангъчева, която се пенсионира след 10-годишен стаж като ръководител на станцията.

Д-р инж. Ценко Ценов поднесе на инж. Йорданка Ангъчева поздравителен адрес от името на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов. „Много са трудностите, с които се е налагало да се справяте, но предполагам, че хубавите моменти и успешно преодолените предизвикателства, които носят удовлетворение ще останат завинаги. Днес се разделяме с Вас като един достоен ръководител и професионалист, но се надявам и в бъдеще с Вашите знания и опит като специалист ще бъдете в помощ на своите колеги от горската семеконтролна станция и Изпълнителна агенция по горите“ са казва в адреса.

За продължителна работа в системата на горите и образцово изпълнение на служебните задължения инж. Ангъчева беше наградена и с плакет на Изпълнителна агенция по горите.