земя

Изплагтени са над 636 млн. лева по СЕПП за кампания 2017 г.


Преведени са над 636 милиона лева на 57 826 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), съобщиха от Държаен фонд „Змеделие“. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 194,63 лв./хектар. За кампания 2017 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева.

Окончателната ставка по СЕПП за кампания 2017 г. ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Тя ще бъде издадена след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за кампания 2017 г. На базата на тази актуализирана информация ще се извършат окончателните оторизации по Схемата за единно плащане на площ.