Vlasov-2 sn

Зърнопроизводството изисква всеотдайност и финансова подкрепа


Интервю с Маломир Власов, председател на СЗЛ

– Г-н Власов, представете Вашето стопанство. С какви предизвикателства се сблъсквате?

– Със земеделие започнахме да се занимаваме през есента на 1999 г. В началото отглеждахме около 1200 дка и постепенно, през годините, увеличихме наетата земя, за да достигнем до 8000 дка в момента. За съжаление, хората виждат само лъскавата страна на земеделието, никой не го интересува ще вали ли, ще има ли сняг, ще има ли някакви природни катаклизми, кой какви кредити има, кой с каква техника разполага. Да вметна само, че през последния програмен период 2013 г. – 2020 г. зърнопроизводителите нямахме нито една схема, по която да участваме, за да модернизираме техниката за производство. А през предходния програмен период 2007 г. – 2013 г., с така неречените селски райони, много колеги от села, които бяхме към по-големи общини, също не можахме да участваме в програми за закупуване на земеделска техника. Не мога да кажа точно, но може би 60% – 70% от техниката в България е на 10 – 15 и повече години и въпреки това зърнопроизводството е изведено на едно високо европейско ниво.

В изминалите години имахме доста проблеми и в поземлените отношения арендатор – арендодател; арендатор – арендатор и т.н. В последно време много се говори за No till технологията. Според мен тук липсва експертно мнение на нашите научни капацитети – подходящи ли са условията за прилагане на такава технология в България, на какви почви е подходящо да се прилага, трябва ли да се забрави за оранта, не се ли увеличава употребата на хербициди и много други въпроси, по които трябва да се дискутира. Предстои прилагането на новия програмен период, там голяма въпросителна е така наречената „Зелена сделка” – на какви условия ще трябва да отговаряме, какво ще трябва да изпълняваме като екологични изисквания и пак въпроси, въпроси, въпроси!

Друга болна тема е напояването – тотално занемарен сектор. Има създадени сдружения за напояване, но те са абсолютно неефективни. Държавата продава водата на сдружението, то я продава на ползвателя, но няма ясно фиксирана цена. Съществува такса хидромелиорация – 14 лв. за декар, която независимо дали ползваш, плащаш такса. Грубо една поливка струва между 35 лв. – 40 лв. за декар. Може би трябва да се търси решение с участието на държавата, в лицето на „Напоителни системи” и заинтересованите земеделски производители по мерките, които Европа предлага за изграждането на наистина ефективна система за напояване там, където е възможно.

– Ще участвате ли в Отличието „Принос в механизация на земеделието”?

– Преди 2 години нашата фирма ”Власови Агро” ООД участва в Отличието, Тогава използвахме някои ефективни машини и иновации, но за съжаление, сега не бихме участвали,  поради изложените по-горе причини (липса на мерки по програмите за закупуване на земеделска техника). Отличието е своевременно и нужно. То е среща на образование, наука и бизнес. Развитието на земеделското производство е немислимо без подготвени кадри и без използване на науката във всичките ѝ форми – нова селекция на семена, нови препарати и торове, нови технологии по отглеждане на културите, новости в земеделската техника. Все повече се говори за цифровизация и дигитализация. Някои колеги вече ги използват, други не могат да си го позволят, за съжаление.

– Кога и с каква цел е създадено Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието? От кога сте негов председател? Как завършва жътвената кампания?

– Нашето Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието (СЗЛ) е създанено на 21.08.2006 г. Основатели са 15 доказани и с авторитет в обществото земеделски производители. От същата дата Сдружението е и член на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Идеята е да се създаде силна браншова организация, която да защитава и отстоява интересите на всички български земеделски производители, да поставя и решава наболели въпроси в земеделския сектор. Тук е мястото да спомена, че в течение на годините се забелязва един ползотворен диалог между НАЗ и МЗГХ.

На 21.01.2020 г. СЗЛ проведе отчетно изборно събрание и тогава бях избран за негов председател. Постът наследявам от г-жа Мариела Йорданова, една изключително компетентна и отдадена на земеделския бранш колежка. Преди това председател беше г-н Васил Петров, каквото и да кажа за него ще е малко, но с една дума ерудиран човек и професионалист. За мен е изключителна чест и отговорност да бъда председател на една толкова важна за земеделския сектор организация, в която към настоящия момент членуват 33 доказани и утвърдени земеделски производители. Искам да направя едно допълнение в скоби, във връзка с пандемията, веднага обсъдихме и решихме, че като организация СЗЛ е хубаво да даде пример и бяхме едни от първите, които направихме сериозно дарение на три общински болници в областта.

Жътвената кампания върви с пълна сила, като резултатите от различните райони на областта са между 300 кг – 500 кг пшеница от декар площ. Очертава се една много тежка от финансово естество година.

По случай 30-годишнината на в. „Земеделска техника” пожелавам на Вас и на вашия екип здраве и да сте все така в тон с времето!

       Доц. д-р инж. Милка Бобева