Untitled

Вестник земеделска техника бр. 2 / 2014 г.


Вестник земеделска техника бр. 2 / 2014 г.

Темите на брой втори  /571/ 2014 г. на в. „Земеделска техника” са  „Борса за семена» и «Земеделието по региони» .

В рубриката „Земеделие” са публикувани статиите: „Марихуана или тютюн – помислете какво си пожелавате” на председателя на ССА доц. д-р Христо Бозуков и „Третиране на растителните остатъци” на доц. д-р инж. Илия Илиев от Добруджанския земеделски институт в гр. Генерал Тошево. Поместена е и информация за Втората национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/, на която е бил избран нов председател на организацията – Венцислав Върбанов. Той ще ръководи нейната дейност през следващите три години.

В същата рубрика са посочени някои важни събития в областта  на земеделието през 2013 г.

В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Плевен. Включени са  материали, които илюстрират реалната  картина на проблемите и перспективите в развитието на отрасъла в района.

Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Плевен – инж. Стефан Ванков в своя материал  проследява накратко развитието на земеделието в региона. Дава  картина на машинния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската и горската техника и машини за наземна работа, сътрудничеството с различни държавни институции и др.

В статията на Юри Ташков, началник отдел РЗ към Областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храните в Плевен се дава информация  за работата на службата по опазване на земеделската продукция, за торовете и препаратите, използвани от производителите в района.

Търговският представител на фирма Оптиком в Плевен Христо Русев разказва за търговията със земеделска техника в областта, за проблемите пред земеделските производителите при оборудване на стопанствата  им с машини, за предпочитаната техника и др.

В броя е отпечатана втората част   от статията  на проф. д-р инж. Георги Костадинов от ИПАЗР „Н.Пушкаров” „Изисквания на ЕС за устойчива употреба на пестициди”. Разглеждат се въпроси за употребата на съвременни машини за пръскане и на пестицидите в земеделските стопанства.

Продължават публикациите в рубриката „Чудесата на звездното небе – през зимата” на инж. Боян Пашев. Обект на информацията са Плеядите – М 45, разположени в границите на съзвездие „Бик”.

Бизнес-информацията на адвокат Маргарита Попова съдържа нормативни актове за земеделието за м. декември 2013 г.

Поместени са цените на основните хранителни продукти към 22.01.2014  г., предоставени от МЗХ.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

Броят съдържа реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за семена и  посадъчен материал,  препарати за растителна защита, за земеделска техника  и др.