zt

Вестник земеделска техника бр. 1 / 2014 г.


Темата на първи брой /570/ на в.”Земеделска техника” за 2014 г. е „120 години земеделска техника” и „Растителна защита”.

На първа страница на вестника е поместен поздравителен адрес от министъра на земеделието и храните проф. Д. Греков по повод 120-та годишнина от отпечатването на първия брой на в.”Орало”, чийто правоприемник е в.”Земеделска техника”. В тази връзка в рубриката „120 години земеделска техника” са публикувани части от програмите на двата вестника, излезли в първите им броеве.

В рубриката „Растителна защита”  е поместено поздравление от проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ , по случай Празника на растителнозащитника и 118 години растителна защита в България.

Публикувана е и статията на Пламен Лазаров, зам. изпълнителен директор на БАБХ „Фитосанитарен контрол – добро земеделие”. В нея  се прави преглед  на изминалия период в дейността по растителна защита на Българската агенция по безопасност на храните и са очертани основните направления в работата й през тази година.

На националните приоритети в областта на растителнозащитната наука е посветена статията  „Науката в помощ на растителната защита” на доц. д-р Ганка Баева от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.

В рубриката е включена  и част от материала „Изисквания на ЕС за устойчива употреба на пестициди”  на проф. д-р инж. Георги Костадинов от ИПАЗР „Н. Пуш- каров”. Разглеждат се въпроси за повишаване ефективността на машините за растителна защита.

Поместена е и втората част на статията „Екологосъобразни технологични елементи при производството на зеленчуци” на доц. д-р Тенчо Чолаков.

Има кратка справка за NIVABG.COM – интернет-вариант на аграрен вестник на Издателство „Виденов и син”.

Публикуван е списък на регионалните служби на Контролно техническата инспекция с техните адреси и телефони за връзка.

В рубриката „НАЗ” е представено новото ръководство -Управителен съвет и изп. директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

В рубриката „Земеделски новини” се съдържа бизнес информация за новите нормативни актове за земеделието през месец ноември 2013 г. от адвокат М. Попова.

Фирмата „Оптиком” представя новите тороразпръскващи машини на SULKY ECONОV X40 и X50, оборудвани с най-високите технологии  в бранша.

В рубриката „Земеделски пазар” има информация за земеделски машини – трактори, сеялки, брани, силажокомбайни и др., нови и втора употреба, съответно с техните цени. В „Малките обяви” се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Във вестника са поместени  реклами на  български фирми, с акцент върху семена, торове, препарати за растителна защита, системи за напояване, както и върху техниката за растителна защита.