Новини


IMG_1541
Над 20 земеделски стопани са посетили „Деня на отворени врати“, който се проведе в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на фонда. Те са били изчерпателно консултирани от експертите на институцията. Приемната е била посетена дори и от фермери от съседни области. Най-често задаваните […]

При засилен интерес премина Денят на отворени врати в ОД ...


млечни продукти
Вече втора година по инициатива на дирекция “Контрол на храните” към Българската агенция по безопасността на храните комисия от представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите правят внезапни проверки в търговската мрежа и на произволен принцип взимат проби от сирене, масло, […]

През 2017 г. са извършени 169 проверки на млечни продукти ...


млади земеделски стопани
Подаването на документите ще става по електронен път чрез системата ИСУН На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г. […]

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ ...logo НАЗ
Във връзка със Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с вх. № 854-01-16, внесен в Народното събрание на 7 март 2018 г.  настояваме земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на така предложения законопроект, тъй като: Проектозаконът е в противоречие с […]

Националната асоциация на зърнопроизводителите с обща декларация на земеделската общност ...


Държавен-фонд-земеделие
Държавен фонд „Земеделие“ е изготвил препоръки за правилното отчитане на одобрените проекти по ПРСР 2014-2020, както и подаването на заявки за плащане, съобщиха от пресцентъра на фонда. Информацията е публикувана на сайта на институцията. Целта на препоръките е кандидатите да получат обобщена информация, която ще им бъде от полза за правилното […]

Публикувани са препоръките за правилно отчитане на одобрените проекти и ...


Държавен-фонд-земеделие
Държавен фонд „Земеделие“ организира утре, 16 март 2018 г. (петък) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в Благоевград, съобщиха от пресцентърa. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, както и да  правят предложения за […]

Приемна за граждани отваря врати във фонд „Земеделие” – БлагоевградПанаир-снимка-15.03.2018
Оригинални решения за украса на дома и градината ще демонстрира специализираната изложба „Цветна пролет 2018“, която ще се проведе от 21 до 25 март в Международен панаир Пловдив. Акцент в предстоящото издание са арт и хоби продуктите. Една от най-големите български фирми за кашпи и други градински съдове предоставя възможност  […]

Идеи за украса на дома и градината показва изложбата „Цветна пролет ...


ремонт на общински сгради
На 14 март 2018 г. стартира последната седма процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) […]

Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. ...


9e26200c-c699-49fd-92ad-4329454de0ed
Няма постъпили сигнали в „Гражданска защита“, областна земеделска служба „Бургас“ и „Напоителни системи“ за наводнени земеделски земи в бургаските села Извор, Присад, Зидарово, Вършилово и Димчево, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Не са подавани и искания за констатиране на щети и обезщетения. Не са унищожени хиляди декари с посеви в […]

Няма наводнени земеделски земи в БургаскоWhatsApp Image 2018-03-13 at 16.52.12
Спешни аварийно-възстановителни дейности – насипване на земни маси, са изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново, област Видин, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. По този начин, предприетите действия дават основание в достатъчна степен за защита от повторно заливане на земеделски земи. Няма опасност за инфраструктурата в […]

Спешни аварийно-възстановителни дейности бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата ...


P1050182
  „Постоянният диалог, публичността и сътрудничеството с общините гарантира по-ефективното усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони“, е заявил заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по повод успешното приключване на информационната кампания по подмярка 7.2 („Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове […]

Лозана Василева: Доброто сътрудничество с общините гарантира по-ефективно усвояване на ...


птичи грип
Разпределини са допълнителни средства в размер на 34 117 лв., по линия на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, съобщиха от Фонд „Земеделие“. Помощта е предназначена за земеделските стопани от област Бургас, които не са получили обезщетения за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни. От […]

Допълнително обезщетение по de minimis ще получат животновъдите от област ...селскостопанска продукция
Утвърден е ресурс от 1,5 млн. лева по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, съобщиха от пресецентъра на ДФ „Земеделие“. Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г. до изчерпване на ресурса по схемата и не по-късно от 31 август 2018 […]

От 20 март се приемат заявления за застраховане на селскостопанска ...


семена
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е утвърдил за 2018 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и […]

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. лева


крава
ДФ „Земеделие“ ще предостави 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за 2018 г. и за изпълнени мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ, извършени […]

Отпускат 20 млн. лева за имунопрофилактика на животнитекартофи
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е одобри финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Дейностите са в изпълнение на Националната програма от мерки за […]

Картофопроизводителите ще получат 1 милион лева за борба с почвени ...


свине
Държавен фонд „Земеделие“ ще предостави финансов ресурс в размер на 30 млн. лева за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2018 г., съобщиха от фонда. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни. С […]

Предоставят се 30 млн. лева за хуманно отношение към свинете


кошер
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е утвърдил финансов ресурс за 2018 г. в размер на 31 453 лв. по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия“, настъпили през 2017 г., съобщиха от пресцентъра на […]

Унищожените от бедствия животни и кошери през 2017 г. ще ...