Новини


ДФЗ
От 21 април до 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 12 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 3 млн. лв. се разпределят […]

От 21 април производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за ...


unnamed
В 9 часа на 21 април 2021 г., сряда , ще стартира активният сезон по градозащита. Противоградовата защита с ракети ще се осъществява над територията на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен от 11 командни пункта и 262 ракетни площадки към тях. Изпълнителна агенция […]

Активният сезон по градозащита в страната ще стартира на 21 ...


ДФЗ
От 20 април до 31 май 2021 г. се отваря прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2021 г. С нея се дава възможност по време на Великденските празници и Гергьовден […]

От 20 април кланиците кандидатстват по de minimis за реализация ...MZHG
От днес, 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв. Минималният размер на помощта за […]

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на ...


ДФЗ
  От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени […]

Застраховане на реколтата от винено грозде


HUSK
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от продажба над 160 опаковки от хранителна добавка, за която има съмнение за замърсяване със салмонела. Получена е информация по Системата за бързо предупреждение на храни и фуражи (RASFF) за съмнение за замърсяване с бактерията, което се отнася единствено до партида с […]

БАБХ възбрани 160 опаковки от хранителна добавка, заради съмнение за ...ДФЗ
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008, насочени към финансиране на земеделски стопани в сектор Животновъдство. След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по процедура […]

Приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка 4.1 ...


IMG-b8fa773f22079411e1ccefd236d89d28-V
Във връзка с обявеното бедствено положение за част от територията на община Велинград, Ви уведомяваме, че „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Тополница“, собственик на язовир Малка Мътница, контролирано изпуска вода през основен изпускател в река Малка Мътница, за което своевременно са уведомени Областна управа Пазарджик, община Велинград, РДПБЗН – Пазарджик. […]

Напоителни системи


download (3)
През първото тримесечие на 2021 година Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазарите в България и ЕС над 1 203 тона храни. внос от трети страни, неотговарящи на законодателството. Инспекторите на Дирекция „Граничен контрол” са възбранили около 560 тона мандарини и 190 тона сладък пипер, за […]

БАБХ спря вноса на 1 203 тона храни с произход ...Bees in honeycomb
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева сформира работна група, която да изготви научно-експертен анализ на причините за повишената смъртност на пчелни семейства. В нея участват широк кръг от представители на научните среди от Селскостопанска академия (ССА), Тракийския университет в гр. Стара Загора, Аграрния университет в Пловдив, Лесотехническия университет, […]

Учени и експерти ще предложат конкретни действия и мерки за ...


LIBER_RU
Русенският университет стана член на Асоциацията на европейските изследователски библиотеки LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries). Организацията, чието управление е базирано в Хага, Нидерландия,  е гласът на изследователските библиотеки в Европейската общност. Асоциацията на европейските изследователски библиотеки организира и провежда конференции, семинари и […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СТАНА ЧАСТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ...


zalesyvane_kresna
До момента са договорени 39 млн. лв. по мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“ от ПРСР 2014 – 2020, заяви изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев по време на залесяване съвместно с директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов на опожарена горска територия в землището […]

Договорени са 39 млн. лв. по горската мярка от ПРСР ...ДФЗ
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 31 проекта от втория прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.  Те са подадени от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедурата […]

Одобрени са 31 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020


ДФЗ
От 8 април до 5 май 2021 г. Държавен фонд „Земеделие” ще приема документи по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”. Помощта е насочена към регистрирани земеделски стопани, занимаващи се с животновъдство. Предоставя се за подпомагане на […]

Започна прием по държавната помощ за родословна книга и селекция ...


БАБХ
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани и насочи за унищожаване 9 900 кг замразени пилешки бутчета с произход Полша, замърсени със салмонела. Всички партиди, които съставляват количеството от близо 10 тона, са поставени под възбрана при пристигането им в България до получаване на резултата от лабораторното изпитване и […]

БАБХ насочи за унищожаване близо 10 тона пилешко месо от ...ДФЗ
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10 608 532 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2 298 земеделски стопани за Кампания 2020. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна […]

ДФЗ преведе още над 10 млн. лв. на земеделските стопани ...


ДФЗ
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане до 1 000 000 лв помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2021 г. С нея се дава възможност по време на Великденските празници […]

ДФ „Земеделие” отпуска 1 млн. лв. за реализация на българско ...


Combines_Garancia
Вземи комбайн NEW HOLLAND с удължена гаранция от ИНТЕРАГРИ България – 36 месеца или 1800 мото-часа! Зърнокомбайнът е машина, която работи за много кратко време през годината – между няколко седмици до 4 месеца, при условие, че се натовари с повече култури. При такава машина от ключово значение са производителността, […]

Защото спокойствието няма цена