Новини


Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе втори транш в размер на над 9 млн. лв. (9 398 646.44 лв.) на 13 602 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изплатените средства представляват 9,5% от одобрения размер на държавната […]

ДФЗ преведе втори транш от над 9 млн. лева за ...


Кабинетът работи като екип и заедно успяхме да овладеем кризите Доказахме, че може да има държава и държавност такава, каквато трябва да бъде. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на откритото заседание на Министерския съвет за отчет на кабинета. И каза, че от встъпването в длъжност на […]

Министър Явор Гечев: Доказахме, че може да има държава и ...


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и […]

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по ...През 2023 г., една от водещите фирми за търговия на агротехника в страната, ИНТЕРАГРИ България празнува 10 години от основаването си. По случай юбилея, компанията цели да създаде повече добавена стойност за своите клиенти, с нови услуги и специални предложения през цялата година. Основана през 2013 г., ИНТЕРАГРИ България АД […]

ИНТЕРАГРИ С ПЪРВИ ЮБИЛЕЙ ПРЕЗ 2023 Г.


По време на официалните празници Коледа и Нова година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1658 извънредни проверки, извън текущия контрол, на обекти за търговия на едро и дребно с храни, предприятия за производство, заведения за обществено хранене, пазари и борси. Празничните проверки обхванаха периода от 21.12.2022 г. […]

БАБХ извърши 1658 извънредни проверки по празниците, възбранени са 122 ...


През тази година няма да има загуби на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), предвид преизпълнение на плащанията за 2022 г. по заявления за подпомагане и по проекти, финансирани чрез нея. Това е пета поредна година, през която се постигат финансовите цели и показатели на ПРСР, в […]

И тази година няма да има загуба на средства по ...• Straddle Tractor Concept е съвместна работа с дизайнерската фирма Pininfarina и беше представен през 2021 г. на изложението SITEVI във Франция. • Тракторът T4K на New Holland и FPT е верижен трактор за лозя с метан и е работил за отглеждането на грозде Barolo във фермата Fontanafredda в Северозападна […]

Награда за Good Design 2023. New Holland печели със Straddle ...


По подхода ЛИДЕР са одобрени проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за близо 90% от заявения финансов ресурс. Това са проектни предложения на обща стойност 173 млн. лева. Забавянето в разглеждането на проектите е наваксано. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев пред участниците в Комитета за […]

Георги Събев: По подхода ЛИДЕР са одобрени проекти по ПРСР ...


Управителният съвет на Българска банка за развитие (ББР) одобри нов финансов инструмент за подпомагане на признати от министъра на земеделието групи и организации на производители на земеделски продукти. Средствата ще се предоставят както за оборотни нужди, така и за инвестиции. Обемът на новата програма на банката е 10 млн. лв., […]

ББР с нов финансов инструмент за групи и организации на ...В рамките на 1 месец ДФЗ успя да обработи заявленията и да плати средствата към стопаните Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) преведе 45 539 958 лв. по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие […]

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 45,5 млн. лева на кандидатите по ...• New Holland представя новия прототип T7 Methane Power LNG и T4 Electric Power трактори и демонстрира функциите за автономно земеделие. • Прототипният трактор T7 Methane Power LNG (с втечнен природен газ) – първият в света LNG трактор ще удвои автономността на сегашния New Holland захранван на метан. • Прототипът […]

New Holland е пионер в селскостопанските машини с алтернативно гориво ...Министерството на земеделието продава коледни елхи с благотворителна цел в София. Тази година каузата на кампанията е свързана с опазване на горите, като за всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в българските гори, стопанисвани от държавните горски предприятия. Местата, от които можете да се купи коледно дръвче […]

Министерството на земеделието продава коледни елхи с благотворителна цел в ...


В продължение на 2,5 години, в рамките на проект „Магнит за таланти“ екип от местната „Алма матер“, заедно с 18 партньори от 12 държави, работиха за повишаване атрактивността на малките и средни градове в Дунавския регион за способните млади хора. След завършване на образованието си, талантливите младежи от населените места […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ УЧАСТВА В СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ ...


Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. „Стратегическият план създава възможности и предоставя финансови инструменти за много широк набор от бенефициери като растениевъди, животновъди вкл. пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-винарския сектор, общините в селските райони и други“ това […]

ЕК одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските ...„Прилагането на мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 върви с добри темпове както в Министерството на земеделието, така и в Държавен фонд „Земеделие”. Това отбеляза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на годишната среща с експерти от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ […]

Експерти от ГД АГРИ към Европейската комисия посетиха България


„Служителите на Българската агенция по безопасност на храните са на своя пост, знаем своите задължения и отговорности.“ Това каза изпълнителният директор на БАБХ д-р Иван Шиков на 16-ия Коледен форум от националната кампания „Да! На българската храна“. Конференцията бе под надслов „Агросекторът в криза. Спешни мерки“ и очерта основните проблеми, […]

Д-р Иван Шиков: БАБХ гарантира безопасността на храната, която стига ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение за увеличаване на бюджета за 2022 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ с […]

Ветеринарите получават над 9,2 млн. лева за имунопрофилактика на животните