Уточнение относно подпомагането на земеделските стопани по мярката „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2023 г.


Мярката за подпомагане на земеделските производители във връзка с войната в Украйна стартира през 2022 г. с бюджет от 426 млн. лева. Последствията от войната поставиха българското селско стопанство пред сериозни предизвикателства заради безпрецедентното поскъпване на основни производствени ресурси – енергия, торове, фуражи, несигурност на земеделските пазари и др. В тази връзка и предвид продължаващата криза, Министерството на земеделието обоснова необходимостта от своевременна подкрепа на сектора и в съвместни усилия с Министерството на финансите беше осигурен бюджет в размер 213 млн. лева. Подпомагането представлява 50 % от миналогодишния бюджет, в ситуация на приет Закон за удължаване на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Не следва да се разбира, че това ще бъде цялата помощ за календарната настоящата календарна година. Бихме искали да направим уточнението, че в рамките на продължаващ бюджет – общият размер на подпомагането за земеделските стопани във връзка с войната в Украйна ще запази миналогодишната стойност от 426 млн. лева. Съответно оставащите 50 %, в размер на 213 млн. лева, ще бъдат изплатени като втори транш в рамките на календарната 2023 г.