МЗХГ

Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.


Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева се удължава с един месец срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г. За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, срокът за подаване на документи се удължава до 30 април 2021 г., включително.
Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюнопроизводителите се регистрират всяка година до 31 март.