Събития


ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 2016 г.

 

Във всеки брой тема „Земеделска техника”- по случай 25 годишнината на вестника

 

 Януари

 1. 1. Ден на растителнозащитника – 16.01
 2. 2. Земеделие по региони – Видин (НССЗ)

 

Февруари

 1. Борса за семена и посадъчен материал, Добрич – 02 – 06.02
 2. Четвърта национална среща на земеделските производители-10-12.02-Зл. пясъци
 3. Пчеларство, Плевен – изложение, договаряне
 4. Изложение „АГРА”, Пловдив – 24 – 28. 02
 5. Изложение «Винария», Пловдив – 24 – 28.02
 6. Международно изложение на храни, опаковки, машини и технологии «ФУДТЕХ», Пловдив – 24 – 28.02
 7. 7. Земеделие по региони – Враца, Благоевград (НССЗ)

 

Март

 1. Образование, София –
 2. Изложение «БАТА АГРО», Стара Загора – 08 – 12.03
 3. Изложение „Пчеломания”, Добрич – 24 – 26. 03
 4. Природа, лов и риболов, Пловдив – 30. 03 – 03. 04
 5. Цветна пролет, Пловдив – 30.03 – 03. 04
 6. Земеделие по региони – Габрово, Ловеч (НССЗ)

 

Април

 1. Конгрес и изложба „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, София – 05 – 07. 04
 2. Седмица на гората – 06 – 12.04
 3. Лов, риболов, спорт, София – 08 – 12. 04
 4. Фестивал „Семе българско”, Севлиево – 23 – 24. 04
 5. Земеделие по региони – София област, Смолян – НССЗ, кооперации и др.

 

Май

 1. Национален събор на овцевъдите в България – 6-8 май, община Лясковец
 2. Конференция „Почвите и агротехнологиите в променящия се свят”, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София – 11-15 май
 3. Изложение Търговище – 9-15.05
 4. Изложение за земеделска и автомобилна техника”, Русе – 12 – 14.05
 5. Ден на водата, София – 27 – 29.05
 6. Ден на фермера – ИРГР, Садово – 25 – 27. 05
 7. 7. Земеделие по региони – Търговище – Сдружение на зърнопроизводителите от Поповския регион, НССЗ, кооперации и др.

 

  Юни

 1. Празник на черешата, Кюстендил –
 2. „БУЛ ФОРЕСТ ШОУ”
 3. Автомобилен салон, София –
 4. Международен конгрес „Машини за селското стопанство” – 22-25. 06
 5. 5. Научно-техническа конференция „Транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии”-23-24.06
 6. 6. Земеделие по региони – Варна, Шумен, Силистра – Асоциация на зърнопроизводителите от Крайдунавска Добруджа, Сдружение на зърнопроизводителите „Мадара”, НССЗ, кооперации и др.

 

Юли

 1. Празник „Златна праскова”, Сливен – 22. 07
 2. 2. Земеделие по региони – Сливен – Сдружение на земеделските производители „Хаджи Димитър”, НССЗ, кооперации и др

 

Август

 1. 1. Открит ден за картофите, Самоков –
 2. Изложба на десертно грозде, Плевен – 25.08
 3. Изложение „Всичко за селското стопанство”, Добрич –02 -06. 08
 4. Изложение БАТА АГРО, Стара Загора – 30 август – 3 септември
 5. Земеделие по региони – Добрич, Асоциация на българските зърнопроизводители 2006, НССЗ, кооперации и др

 

Септември

 1. Изложение БАТА АГРО , Ст.Загора – 30 август – 3 септември
 2. Ден на Карнобат – 26. 09.
 3. 3. Празник на плодородието, Кюстендил – 23 – 24. 09
 4. Международен технически панаир, Пловдив – 26.09 – 01.10
 5. 5. Земеделие по региони – Стара Загора, Карнобат – Тракийски съюз на зърнопроизводителите, Съюз на зърнопроизводителите „Маркели”, НССЗ, кооперации и др

 

Октомври

 1. Изложение по животновъдство, Сливен – 30.09 – 01. 10
 2. 2. Празник на Земеделската наука в България – 210
 3. Земеделие по региони – Пловдив, Ямбол – Сдружение на зърнопроизводителите, Съюз на зърнопроизводителите, НССЗ, кооперации и др

 

Ноември

 1. Изложение Месомания, София – 9 – 12.11
 2. Изложение Светът на млякото, София – 9 – 12.11
 3. Изложение Салон на виното, София – 9 – 12.11
 4. Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Пловдив – 24 – 25. 11
 5. Земеделие по региони – Регионален съюз на фермерите „Дунавско зърно”, НССЗ, кооперации и др.

 

 Декември

 1. Празник на механизацията – отличие „Принос в механизацията на земеделието”-1.12
 2. Международен ден на почвите – 8.12
 3. Новогодишен брой

 

Забележка: През годината събития ще се допълват, някои дати ще се уточнят.

 

Вестник „Земеделска техника” подготвя тематични броеве за земеделието по региони, за растениевъдство, животновъдството, за провеждани кампании в земеделието, отразява събития, кръгли годишнини, празници, открити дни, изложения и други непосочени по-горе събития, изготвя специални броеве по желание на партньори.