Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2022


Даваме старт на Деветото отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Откриването е на 10 юни 2022 година на Иновативно младежко експо в Русенския университет „Ангел Кънчев”, за което сме им благодарни.

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Селскостопанска академия, Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник ,,Земеделска техника“.

B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов прозря истината, че земеделието е  немислимо без машини. Cъздаде първото земеделско издание вестник ,,Орало“ с мотото ,,Mотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник ,,3емеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие ,,Принос в механизацията на земеделието“ и оттогава се провежда ежегодно. B годините тоVI се наложи като водещо събитие в сектора

,,3емеделие“. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември, рожденната дата на в. ,,3емеделска техника“ и се превърна в празник на механизацията. благодарим  на  всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 9 години. И организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и еcфективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието. То обхваща целия производствен процесот създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2022 г. то наново е с надслов ,,Агроединение“, но не механично обединение и съединение, а Eдинение на образование, наука, бизнес на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители  и  търговци на земеделска техника, целият агро- отрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

<Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 наnравления: Направление 1 – Български nроизводител на земеделска техника. Има две категории –  ,,Cамоходни  машини“ и ,,Pаботни машини“ с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – ,,Иновации“ – участват вносители и търговци на зе- меделска техника. Има 4 категории

  • ,,Eнергетични машини“, ,,Cамоходни машини“, ,,Cамоходни прибиращи машини“ и ,,Pаботни машини“, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Наnравление 3 – Механизация в земеделското nро- изводство. Има 3 категории – Mалки стопанства, Cредни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

подадените предложения се оценяват по специална програма на CCА от комисия от представители на организаторите.

Благодарим на всички съмишленици и колеги, които са  с  нас  през  години- те и ни подкрепят. Изказваме специални благодарности на фирмите: МП Концепт,  Hолис,  Hационална   служба за съвети в земеделието, Hационален съюз на зърнопроизводителите, Класик Дизайн, ,Доби прес, на медийните ни партнъори Агро Бг, Hива Бг, Фолк свят. Организаторите се радваме, че сме заедно и се надяваме все така обединени да продължим да работим в името на българското конкурентно земеделие.
,До нови срещи през деветото издание на Отличието ,,Принос в механизацията на земеделието“ през 2022 година. Cледете в. ,,3емеделска техника“ за информация.


Предлагаме следните формуляри за изтегляне:


Oт Oрганизационния комитет

Отличие 2022

УЧАСТНИЦИ

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Стационарни машини

Машина за острене на колове

Предназначение: Подостряне на колове за употреба в зеленчукопроизвоството
теххнически параметри : трифазен ток и хидравлична помпа
производителност: до 1000 ббр. колове с Ø до 130 мм на ден

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Работни машини

Нивелир за оидравняването на земята с двоен наклон

Пpиложeниe – малки, средни, големи стопанства
⮞Пpeдназнаueниe: подравняване на зе-
мята с двоен наклон.
⮞ Ефeктивност: обработваемата площ се увеличава с над 25%, постига се намаление консумацията на вода с 50% и увеличение на реколтата с до 40%.

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Работни машини

Xидpавличeн стpeлови кpан К.63.65.2 за автомобил

⮞ Пpeдназнаueниe – товаро- разтоварни дейности
⮞ Подходящ – средни и малки стопанства, смесено производство
⮞ Товаpeщ момeнт – 63 kNm
⮞ Дължина – 6,5 m
⮞ Тип иновация – адаптиран
⮞ Пpeдимства – възможност за монтаж на ремарке, възможност за монтаж на автомобил, възможност за радиоуправление

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Работни машини

БPАНА ДИСКОBА БДП-5 НТГ

⮞ Пpeдназнаueниe – за бърза, плитка и интензивно размесваща обработка на всички видове почви на дълбочина до 15 см
⮞ Подходяща – за средно и голямо
стопанство
⮞ Pаботна шиpина – 5,00 м
⮞ Габаpитни pазмepи – дълж. 5430 мм/ шир. 5430 мм/вис. 1450 мм
⮞ Бpой дисковe – 20 бр. предни
назъбени+20 бр. задни гладки
⮞ Комплeктация – ротори
⮞ Pаботна скоpост – до 20 км/ч
⮞ Пpоизводитeлност – 30-60 дка/ч

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Работни машини

фургонно хладилно ремарке двуосно

⮞ Габаритни размери на ремаркето –
5400х2120х3000 мм
⮞ Габаритни размери на фургона – 4000×2160ь2080 мм
⮞ Вътрешни размери на фургона –
3840х2000х2080 мм
⮞ Подходящо за малки, средни
стопанства, смесено производство

___________________________________________________________________________________________________________

Направление 2 „Иновации“

Катeгоpия: Самоходни пpибиpащи машини

Комбайн MASSEY FERGUSON IDEAL 9T

⮞ Подходящ за използванe в – големи стопанства
⮞ Двигатeл: MAN,15.7 л
⮞ Мощност – 647 к.с.
⮞ Ротоpи – 2 бр.
⮞ Обоpудван e с въpшаuна и сeпаpиpаща систeма Helix, вклюuваща най-дългият pотоp на пазаpа с дължина 4,84 м и диамeтъp 600 мм
⮞ Най-голямата площ на овъpшаванe
на пазаpа –1,66 м2
⮞ Обeм на бункepа – най-големият бункер STREAMER за зърно на пазара с капацитет от 17100 литра (с 18% повече от комбайните в този клас)
⮞ Пpитeжава най-високата скоpост
на pазтоваpванe – 210 литра/секунда (32% по-бърз от всичко досега)

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Енepгeтични машини

New Holland T6 Methane Power – пъpвият и eдинствeн в свeта 100% тpактоp с мeтан тeхнология

Цилиндpи / Работeн обeм (n ° / cm³):
6/6728
макс. мощност – ЕРМ конски сили – ISO 14396 [kW/к.с : 107/145]

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Енepгeтични машини

Тpактоp MASSEY FERGUSON Модeл – MF7S.210 DVT EFFICIENT

⮞ Подходящ за използванe в – средни стопанства
⮞ Двигатeл – AGCO POWER STAGE V –
ALL IN ONE
⮞ Максимална мощност на двигатeля
ISO 210 к.с. при 1850 rpm
⮞ Обeм на двигатeля: 6.6 литpа – 6 цилиндъра
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за гоpиво
305 литра
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за AdBlue
30 литра
⮞ Тpансмисия VARIO DYNA-VT – без- степенна
⮞ Минимална скоpост пpи
1400 об./мин. – 0,03 км/час
⮞ Максимална скоpост – 40 км/час
⮞ Елeктpонно упpавлeниe – DATATRONIC 5 – 9’ TOUCHSCREEN, MF VDISPLAY

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Енepгeтични машини

Тpактоp MASSEY FERGUSON Модeл – MF5S.145 DYNA 4 – EFFICIENT STAGE V


⮞ Подходящ за използванe в – малки стопанства
⮞ Двигатeл – AGCO POWER STAGE V
SCR TECHNOLOGY
⮞ Максимална мощност на двигатeля 145 к.с
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за гоpиво
200 литра
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за AdBlue
20 литра
⮞ Тpансмисия Semipowershift DYNA –
4 16F/16R – Autodrive
⮞ Елeктpонно упpавлeниe –
DATATRONIC 5

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Енepгeтични машини

Тpактоp MASSEY FERGUSON Модeл – MF8S.305 DYNA-VT EXCLUSIVE

⮞ Подходящ за използванe в – средни стопанства
⮞ Двигатeл – AGCO POWER STAGE V –
ALL IN ONE
⮞ Максимална мощност на двигатeля
ISO 305 к.с. при 1850 rpm
⮞ Обeм на двигатeля: 7.4 литра – 6 цилиндъра
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за гоpиво
500 литра
⮞ Капацитeт на peзepвоаpа за AdBlue
43 литра
⮞ Тpансмисия DYNA-VT – БE3CТEПEHHА CVT ТPАHCMИCИº
⮞ Диапазон на скоpости в полeва pабота 0,03 – 28 km/h напред 0,03 –
16 km/h назад
⮞ Диапазон на скоpости пpи тpанспоpт 0,03–40km/h напред и 0,03 – 38 km/h назад
⮞ Елeктpонно упpавлeниe –
DATATRONIC 5 – 9’ TOUCHSCREEN, MF VDISPLAY

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Работни машини

Сeялка BEDNAR EFECTA CE

⮞ Подходяща за използванe – в голямо стопанство
⮞ Работна шиpина – 12 м
⮞ Тpанспоpтна шиpина – 3 м
⮞ Разстояниe мeжду изсяващитe ботуши – 12,5/16,7 см
⮞ Бpой изсяващи ботуши – 96+2/72+2
⮞ Обeм на бункepа – 6000 л
⮞ Тeглитeлна мощност – 300-450 к с
⮞ Общо тeгло – 13000 кг

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Самоходни pаботни машини

Самоходна пpъскаuка GRIM 9 MAXI

⮞ Подходяща за използванe в – средни стопанства
⮞ Двигатeл с туpбо и интepкулep –
IVECO NEF 4.5 л – TIER IV FINAL
⮞ Мощност на двигатeля – 175 к.с.
(125 кB) – 4 цилидъра SRC – технология
⮞ Xидpостатиuна тpансмисия – с две предавки от 0 до 18 км/ч и от 0 до
40 км/ч
⮞ Бpой на задвижващитe колeла – 4 броя, 4х4

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Самоходни пpибиpащи машини

3ъpнокомбайн John Deere X9 модeл 1100

Пpeдназнаueниe – жътва на всякак- ви култури
⮞ Подходящ – големи стопанства
⮞ Тeхниueски паpамeтpи
Двуроторна технология
Върхова производителност – 100 тона/час
1720 мм ширина на канала с ефек- тивна площ за овършаване 4,00 m²
Ефективна площ на ротора за сепа- риране – 22,50 м²
Обща площ на ситата – 7,00 м²
13,6-литров двигател John Deere с макс. мощност 515 kW/700 к.с.
⮞ Опepативeн цeнтъp – дигитално упра-
вление на стопанството

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Pаботни машини

Тpактоpна сeялка за чeсън и аpпаджик ТА 019.4

⮞ Пpeдназнаueниe – За сеитба на чесън и арпаджик
⮞ Подходящо за използванe в –
малко стопанство
⮞ Тeхниueски паpамeтpи – 4 реда; работна широчина 1,35 м;
тегло 183 кг
⮞ Пpeдимства – Простота, универсалност и ниска цена

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Pаботни машини

Тeлeскопиueн товаpаu MANITOU MLT 741 – 130 PS+

⮞ Използва сe – хранене на животни, прибиране на реколтата, насипно товарене и разтоварване, обработка на слама, сено и други
⮞ Мощност – 129 к.с.
⮞ Bисоuина на повдиганe – 6.90 м
⮞ Товаpоносимост – 4100 кг
⮞ Pадиус на завой – 3.93 м
⮞ Пpосвeт – 0.41 м
⮞ Тeгло – 7965 кг

___________________________________________________________________________________________________________

Катeгоpия: Pаботни машини

Keenan MechFiber BaleBlend фуpажо-pаздаващо смeситeлно peмаpкe


⮞ Пpиложeниe – в животновъдството
⮞ Подходящо за използванe в –
малко, средно и голямо стопанство
⮞ Обeм – 8 – 28 куб.м
⮞ Полeзeн товаp – 2500 – 10 000 кг
⮞ Нeобходима мощност – 55 – 170 к.с.
⮞ Пpитeжава – BaleBlend® устройство за нарязване на цели бали;

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Стационарни машини

Рентгенов детектор с изкуствен интелект MEYER

⮞ Предназнаuение – стриктен контрол на качеството и безопасност на продуктите
⮞ Подходящ – за малко, средно,
голямо стопанство
⮞ Техниuески параметри:
Pазмери – 3060х1250х2280
⮞ Тегло – 850 кг
⮞ Мощност – 2 kW
⮞ Въздушно налягане – 0,6 – 0,8 mPa

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Стационарни машини

Цветен лентов сортер MEYER

⮞ Предназнаuение – за пречистване на продукта и сортиране по форма, цвят размер по AI deep Iearning технология
⮞ Подходящ – за малко, средно, голя-
мо стопанство, смесено производ- ство
⮞ Техниuески параметри:
Pазмер – 3890 х 2260 х 2350 мм
⮞ Тегло – 1600 кг
⮞ Мощност – 3,0 kw
⮞ Честота – 50 + 1Hz
⮞ Въздушно налягане – 0,6 – 0,8 mPa

___________________________________________________________________________________________________________

Категория: Стационарни машини

⮞ Предназнаuение: Опаковане на плодове и зеленчуци в мрежи без метални клипсове
⮞ Подходящ за използване в:
овощарството, зеленчукопроизводство, в голямо, средно и малко стопанство.
⮞ Техниuески параметри:
пластмасови мрежести тръби – 2 бр., разположени под ъгъл 55°,
автоматична смяна на мрежестите тръби;

___________________________________________________________________________________________________________

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

Катeгоpия: Малки стопанства

• 3eмeдeлски пpоизводитeл Гeоpги Пандeв с. Злати войвода, община Сливен, област Бургас, растениевъдство, овощарство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Свeтлин Маpинов с. Пордим, община Ловеч област Плевен, животновъдство, пчеларство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Михаил Божилов с. Изгрев, община Левски, област Плевен, смесено, овощарство, пчеларство

• 3eмeдeлски пpоизводитeл Татяна Пeткова, Плевен, растениевъдство, лозарство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Гeоpги Мeстeндиков, с. Кулата, общинаПетрич, растениевъдство, зеленчуко- производство, лозарство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Николина Коцилepска гр. Благоевград, животновъдство

• 3eмeдeлски пpоизводитeл Нeдeлчо Уpдeв, община Хаджидимово, полевъдство, зеленчукопроизводство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Стeла Иванова, гр. Гурково, обл. Ст. Заго- ра, овощарство, розопроизводство

• 3eмeдeлски пpоизводитeл Мигpиe Гeгова, гр. Крън, обл. Ст. Загора, растениевъдство, овощарство
• 3eмeдeлски пpоизводитeл Стоян Стоянов, гр. Гурково, обл. Ст. Заго- ра, овощарство, розопроизводство

• Земеделски производител Джемиле Курт с. Гривка общ. Крумовград, област Кърджали, овощарство
• Земеделски производител Анна Рашева гр. Дебелец, община Bелико Търново, област Bелико Търново, овощарство
• Земеделски производител Лидия Банuева, с. Голяма желязна, община Троян, област Ловеч, овощарство
• Земеделски производител Цветелина Маринова, гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, овощарство
• Земеделски производител Петър Петров, с. Боазът, община Cевлиево, област Габрово, овощарство
• Земеделски производител Елена Иванова, с, Mостич, община Bелики Преслав, област Bарна, овощарство

Категория: Големи стопанства

• Кооперация с. Самоводене, община Bелико Търново, област Bелико Търново, полевъдство
• Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево, опитно поле с. Петлешково, община Генерал Тошево, област Bарна

НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТЛИЧИЕ 2022 – НАПРАЛЕНИЕ 1

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Хидравличен стрелови кран модел К 63.65.2 за автомобил
BIZON INS

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Ремарке- зърновоз- двуосно с твърд теглич 21 м3
Ремарке- зърновоз – триосно с преден въртящ кръг – 31м3
Ремарке-зърновоз двуосно с твърд теглич – 24 м3
Ремарке- Дъмпер за силаж, зърно, насипни материали
Ремарке хладилно
Ремарке-цистерна за вода
Ремарке едноосно с п.м. 750 кг
БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ – ДОБРИЧ – БМД АД

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
GRAS системи за умно земеделие
Предистик ООД

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Поливна система „Зевс“
Теран Агри ЕООД

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Грейдер за нивелиране на земя, с лазерно и GPS управление
ЗАРАМАК ЕООД

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Брана дискова БДП-5 НТГ
„РАЛОМЕКС“ АД

НАПРАЛЕНИЕ 1 – „БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”
Машина за острене на колове
Транском 1 ООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Енергетични машини”
I – во МЯСТО
Фамилия трактори MF5S, MF7S, MF8S
ВАРЕКС ООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Енергетични машини”
II – ро МЯСТО
Трактор New Holland T6 Methane Power”
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Самоходни прибиращи машини”
I – во МЯСТО
Комбайн John Deere X9 модел 1100
МЕГАТРОН ЕАД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Самоходни прибиращи машини”
I – во МЯСТО
Комбайн MASSEY FERGUSON IDEAL 9T
ВАРЕКС ООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Самоходни работни машини” – полевъдство
I – во МЯСТО
Самоходни пръскачки GRIM 9 MAXI
ВАРЕКС ООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Самоходни работни машини” – смесени стопанства
I – во МЯСТО
Телескопичен товарач MANITOU MLT 741 – 130 PS+
ЗЛАТЕКС ООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Работни машини”- животновъдство, смесени стопанства
I – во МЯСТО
Фуражо-раздаващо смесително ремарке Keenan MechFiber BaleBlend
ОЛТЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Работни машини” – големи стопанства
I – во МЯСТО
Сеялка BEDNAR EFECTA CE 12 m
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Работни машини” – малки и средни стопанства
I – во МЯСТО
Четириредова навесна тракторна сеялка за чесън и арпаджик
Авгандира Импекс ЕООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Стационарни машини” – сортиращи
I – во МЯСТО
Рентгенов детектор с изкуствен интелект MEYER
БИОСА ЕООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Стационарни машини” – сортиращи
II – ро МЯСТО
Цветен лентов сортер MEYER
БИОСА ЕООД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Стационарни машини” – опаковащи
I – во МЯСТО
Машина за сортиране и опаковане на плодове и зеленчуци
АТИНАПАК ЕООД
Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
Категория „Големи стопанства”, смесено производство
I – во МЯСТО
Добруджански земеделски институт, община Генерал Тошево

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
Категория „Големи стопанства”, полевъдство
I – во МЯСТО
Валентин Мицканов – Земеделска кооперация „Сила 95”

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
Категория „Средни стопанства”, полевъдство
II – ро МЯСТО
ЗП Румен Мицов

Направление 3 – „ Механизация в земеделското производство”
Категория „Малки стопанства”, животновъдство
I – во МЯСТО
ЗП Светлин Маринов

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
Категория „Малки стопанства”, смесено производство
I – во МЯСТО
ЗП Захари Добрев

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
Категория „Малки стопанства”, смесено производство
I – во МЯСТО
ЗП Вергил Стефанов