Мобилности на учители и ученици в Милано, Италия 2023г.


През месец март се осъществиха две мобилности по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063970 – „Образование за бъдещето”, финансиран от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „ Професионално образование и обучение“Милано, Италия. В периода 12.03.23г – 27.03.23г. група от 16 ученици и 2 придружаващи учители две седмици провеждаха практика в биофермаCascina Santa Brera, намираща се в близост до гр.Милано. Втората мобилност се реализира в периода 12.03.23 г. – 18.03.23г. В нея участваха 4 учители, които за една седмица се запознаха с условията, методите и трудностите, които срещат биопроизводителите в Италия.
Учениците във фермата усвоиха знания за иновативни подходи, прилагани при ефективното земеделие. Запознаха се с „интелигентните“ системи, използвани в съвременната земеделска техника. Наблюдаваха нови методи, прилагани в поддържане и ремонт на съвременните машини. Участваха в техническото обслужване и експлоатацията на съоръженията, които се използват в биофермата. Извършваха агротехнически дейности като почистване на терени от растителност, насипване с хумусна почва, плевене и окопаване, подхранване и др. Участваха в подготовката и засаждането на посадъчен материал. Полагаха грижи за животните във фермата. Участваха в прилагане на методи, използвани в биологичното животновъдство и биологичното растениевъдство.
Партньорската организация EVOLVO освен работен график, осигури възможност на учениците и учителите да осъществят и културна програма. Чрез нея успяха да посетят и видят световно известните исторически и архитектурни забележителности на града като Миланската катедрала, Галерията на Виктор Емануил, Замъкът „Сфорцеско”, Доминиканския манастир „Света Мария деле Грацие” , Оперен театър „Ла скала”, Парк Семпионе, Галерия Брера, Базиликата Сан Амброджо, „Монте Наполеоне”, улицата на Модата, Навилите (каналите). Докоснаха се до културата, историята, традициите и начина на живот на италианците.
След завръщането си от мобилността участниците споделяха своите впечатления, разказваха на съученици и учители за приликите и разликите в бита и културата, проблемите и комичните ситуации, които са се получили при комуникацията им на чужд език, за практическите знания и умения, които са усвоили и опита, който са придобили.
За четвърта година гимназията реализира проекти в различни държави по Програма Еразъм+. Предстои осъществяване на такъв и през 2024г. в Испания.
След всеки проект учениците са по – мотивирани, изпълнени с енергия и желание за действие. Едно от многото неща, които Еразъм им предоставя е да опознаят себе си в една друга и различна от тяхната среда.