Контакти


1612 София, жк. „Лагера“, ул. „Съвет на Европа“ 6-8, ап.8;

тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67;  088/501 35 10; 088/919 56 40; 088/834 60 16;

 е-mailzt@zemedelskatehnika.com

Земеделска техника