Контакти


1612 София, жк. „Лагера“, ул. „Съвет на Европа“ 6-8, ап.8;

тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67;  0885 01 35 10; 0888 34 60 16; 0884 233 490 

 е-mailzt@zemedelskatehnika.com

Земеделска техника