Земеделска техника бр 14 / 2013 година


Земеделска техника бр 14 / 2013 година

Изтегли брой 14 от ТУК

Темата на брой четиринадесети /557/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” Техника. Земеделието по региони”.
В рубриката „Техника” е поместена информация за ХХІ-та Международна научно-техническа конференция Тrans&Motauto’13 по автомобилна, железопътна, авиационна, подемно-транспортна, пътно-строителна, земеделска и военна техника и технологии във Варна-1 и 2 юли т.г. Организатори на научната проява са Научно-техническият съюз по машиностроене, Техническите университети в София и Варна, Русенският университет „А. Кънчев”, Националният военен университет „В. Левски” и др.
Представена е новата гама телескопични товарачи Bobcat, проектирани изцяло за земеделска дейност и предлагани на пазара от Фирма Мегатрон.
В рубриката „Трибуна” са публикувани материали за състоянието на земеделието в област Варна : „Растителната защита в помощ на земеделието” от Златан Йорданов, началник отдел РЗ в Областната дирекция на БАБХ, „Регионалната служба на КТИ – Варна” от началника на сектор инж. Петко Петков, „Механизация в земеделието” от екип на фирма „Агрос”- Варна и „Земеделието в Североизточна България” по материали на „Синджента”.
Статията на Румяна Василева „Ценни архивни фондове на ЦССБ” е за съхраняваните архивни документи в Централната селскостопанска библиотека към Селскостопанската академия, свързани със земеделието. Първите земеделски книги на български език в страната ни излизат в последните години преди Освобождението ни от турско робство.
В рубриката „Информация” продължава публикуването на обзорната разработка на доц. д-р инж. Владимир Витков „Зърнопроизводството на България”. Анализите за производството на зърно в България се отнасят за периода след приемането на страната ни в Европейския съюз.
Поместено е съобщение за създаването на „Техгруп България” АД. Акционерното дружество ще предлага на българския пазар земеделска техника от най-известните световни фирми, производители на селскостопански машини.
Продължават публикациите в рубриката „Чудесата на звездното небе – през лятото” на инж. Боян Пашев.
В бизнес информацията на адвокат Маргарита Попова са посочени новите нормативни актове за земеделието от м. май 2013 г.
В рубриката „Земеделски пазар” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.
По данни на МЗХ са включени цените на основните хранителни продукти към 12. 06. 2013 г.
В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно, техническо и икономическо обслужване и на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, строителна техника, торове, препарати и др.