Земеделска техника бр 13 / 2013 година


Земеделска техника бр 13 / 2013 година

Темата на тринадесети брой  /557/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е  „Земеделската техника”.

Поместена е информация за Международна научно-техническа конференция „Машини за селското стопанство” във Варна (20 и 21 юни т. г.) Организатори на научната проява са Научно-техническия съюз по машиностроене, Русенския университет „А. Кънчев” и Българската асоциация по механизация на земеделието.

Представена  е и образователната дейност на Аграрно-индустриалния факултет към Русенският университет „Ангел Кънчев”, където  единствено се подготвят инженерни кадри за земеделието. Подчертани са основните проблеми пред инженерното висше образование в България.

Статията на проф. Георги Константинов и доц. Тодор Пеняшки „Повишаване трайността на земеделската техника”  е за повишаване трайността на елементите и възлите в селскостопанските машини. Авторите се спират на ролята, мястото и значимостта на износоустойчивите покрития, чието приложение непрекъснато нараства.

По материали на Фирмата „Stihl” са представени няколко  нови модела мотофрези „Viking”, подходящи за всички видове почви и предназначени за почвообработка в зеленчукопроизводството, оранжериите, разсадниците и в лозарството.

В публикацията ”Водата е в основата на живота” управителят на „Аква системс” Марин Калнев посочва изключителната важност на проблема за възстановяване на поливното земеделие в страната ни.

В рубриката „Отблясък от събитието” е поместен материал за участието на фирмата „Раломекс” в Международното изложение БАТА АГРО. Авторът инж. Рашид Узунов прави кратък коментар за ролята и значението на изложението и на проблемите, пред които са изправени земеделските производители в България.

В рубриката „Информация” продължава публикуването на обзорната разработка на доц. д-р инж. Владимир Витков „Зърнопроизводството на България”. Посочени са данни за производството на зърно в България от 1980 до 1993 г.

В рубриката „Земеделски пазар” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др.

По данни на МЗХ са включени цените на основните хранителни продукти към 12. 06. 2013 г.

В броя са публикувани реклами на известни български фирми, предлагащи  цялостно правно, техническо и икономическо обслужване и на фирми за земеделска техника, машини и съоръжения за напояване, строителна техника, автомобили, торове, препарати и др.