Вестник Земеделска техника брой 15 2013 година


Вестник Земеделска техника брой 15 2013 година

Темата на брой петнадесети  /559/ 2013 г. на в. „Земеделска техника” е „Овощарство” и „Земеделието по региони”.

 

В рубриката „Овощарство” се съобщава  за традиционния празник „Златна праскова” в с. Гавраилово, Сливенско, който ще се проведе за дванадесети път  на 25.07.2013 г. Празникът ще бъде съпътстван от фолклорни концерти, научен семинар, конкурси и др.

 

Публикувано е интервю с доц. д-р Стефан Гандев, директор на Института по овощарство в Пловдив, който описва основните направления и задачи в дейността на Института  за развитие на овощарството  у нас, както и на производството на праскови в България.

 

В рубриката „Трибуна” е представено състоянието на земеделието в област Сливен. Включени са  материали, които илюстрират реалната  картина на проблемите и перспективите в развитието на отрасъла в района.

 

Председателят на Сдружението на земеделските производители „Хаджи Димитър”, Кольо Колев споделя в материала „Проблеми и перспективи на земеделието” вижданията на членовете на организацията за трудностите при  производството на зърнени култури в района, съчетано с отглеждането на животни, характерно за този регион. Той се спира също така и на проблемите пред овощарите и зеленчукопроизводителите. Акцентира, че в най-кратки срокове трябва да се приеме стратегия за поливното земеделие.

 

Началникът на Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция в Сливен – инж. Георги Кунев в обширна статия представя териториалните особености на региона, проследява развитието на земеделието, и по-конкретно на зърнопроизводството, животновъдството, зеленчукопроизводството, лозарството и др. Дава  ясна картина на машинния парк и на работата на Регионалната служба по контрола върху земеделската и горската техника и машини за наземна работа,          сътрудничеството с различните държавни институции и др.

 

В публикацията „Растителна защита – качествена продукция” на Ванюша Любенова, началник отдел РЗ към Областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храните се дава информира за работата на службата по опазване на земеделската продукция, за торовете и препаратите, използвани от производителите в района.

 

В материала „Проблеми и перспективи пред производството на праскови в област Сливен” на екипа на Националната  служба за съвети в земеделието, Сливен, се прави преглед на състоянието и производството на праскови през последните двадесет години, на новите насаждения и сортове с изключително високи показатели, на сериозните проблеми пред овощарството в региона.  Дава се информация и за работата на НССЗ в помощ на земеделските производители, подкрепата на младите фермери, усвояването на субсидиите по европейските програми и др.

 

В рубриката „Зърнопроизводство”  е публикувана заключителната част от научната статия на доц. д-р инж. Владимир Витков „Зърнопроизводството на България”

 

Представена е фирмата „Тимак агро България ЕАД”, която излага на пазара богата гама от продукти за подхранване на трайните насаждения. Предложен е биостимулаторът Fertileader Magical, който подобрява здравината и съхранителния период на плодовете.

 

В материала „Bobcat – товарачът на успелите в земеделието” фирма „Мегатрон” описва подробно предимствата на телескопичните товарачи Bobcat TL470HF, единствените товарачи с аксиално-бутална помпа с дебит 190 л/мин., намерили добър прием сред българските производители.

 

По информация на фирмата STIHL, моторните пръскачки, модели SR 430 и SR 450 са най-подходящи при отглеждане на овощни, зеленчукови или лозови насаждения.

 

Бизнес информацията на адвокат Маргарита Попова съдържа нормативни актове за земеделието за м. юни 2013 г.

 

Публикувани са кратки земеделски новини за м.юли. т.г.

 

Поместени са цените на основните хранителни продукти към 12.07.2013  г., предоставени от МЗХ.

 

В рубриката „На пазара на земеделска техника” се предлагат различни земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени, резервни части, земеделски земи и др. В „Малки обяви” се предлагат  машини, резервни части, земеделска земя и др.

 

Броят съдържа реклами на известни български фирми, предлагащи цялостно правно и икономическо обслужване, на фирми за земеделска техника, използвана в овощарството, зеленчукопроизводството и лозарството, за препарати за растителна защита и др.