Заместник-министър Чамбов: Гората е най-българският символ


Гората е най-българският символ, за да остане такъв и за поколенията след нас е необходимо да работим всички заедно за нейното опазване. Това каза заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов при откриването на тържествата, посветени на „Седмица на гората“ във Велико Търново. „Нашата гора е национално богатство и обединява не само лесовъдите, но и всички, които обичат българската гора. Затова трябва да я стопанисваме заедно – лесовъдската колегия и обществото“ , допълни още той.
„Лесовъдската колегия нееднократно е заявявала готовността си за съвместно решаване на всички възникнали проблеми, в сътрудничество между държавния, частния сектор и неправителствените организации. Надявам се занапред това да бъде обща кауза на всички заинтересовани страни в процеса“, заяви ресорният заместник-министър. Той информира, че служителите от горския сектор и в момента са на терен и изпълняват стриктно задълженията си, спазвайки Закона за горите и Закона за лова и опазването на дивеча.
Заместник-министър Чамбов отбеляза, че българската гора е в добро здравословно състояние и се увеличава ежегодно с добри темпове както по площ, така и по запас. Пред журналисти той коментира, че целта е правилно да бъдат стопанисвани горите, като възобновяването им да става по естествен път, а не чрез залесяване, освен ако културите не го изискват. „Годишно отчитаме по около 20 хил. куб. м. като незаконна сеч и посегателства в горите. Стремим се да бъдат преустановени тези порочни практики чрез засилване на контрола и налагане на санкции“, посочи още той. „Около 60% от годишния прираст се сече, като за сравнение в държави като Германия и Франция тази дейност е около 80-90%. Годишният прираст в българските гори е средно около 13,5 млн. куб. м., от който се сече към 7 млн. куб. м.“, съобщи инж. Валентин Чамбов.
По отношение на последните направени промени в Закона за горите от 48-то Народно събрание, той посочи, че текстовете и предложенията на Министерството на земеделието относно снабдяването на местното население с дървесина не са взети предвид от депутатите. „По тази причина новите текстове и сроковете в Закона за горите водят до неясно тълкуване от гражданите и местната власт“, подчерта той.
Инж. Валентин Чамбов отличи наградените в ежегодния конкурс „Лесовъд на годината-2022“ и благодари за усилията на всички работещи в горския сектор, за техния професионализъм и всеотдайност.

По традиция „Седмицата на гората“ се отбелязва всяка първа пълна седмица на месец април, във времето на пролетното залесяване. В този период се чества и професионалният празник на лесовъдската колегия в България.