Д-р Любомир Кулински бе удостоен с награда за цялостен принос на VIII Национална конференция „Достъп до добра храна“


Д-р Любомир Кулински, директор на дирекция „Контрол на храните“ в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) бе удостоен с годишната награда „Достъп до добра храна 2021“ в категория „Цялостен принос“ на VIII-та Национална конференция „Достъп до добра храна: Предизвикателства пред сигурността и устойчивостта на хранителните системи“. На проведената онлайн конференция д-р Кулински бе удостоен с приз за дългогодишните и резултатни усилия за подобряване на достъпа до добра храна чрез ефективен контрол в областта.

„Благодаря сърдечно, че за поредна година БАБХ има възможността да се включи в конференцията. За мен е огромна чест да получа тази награда. Приемам я не като лична, а като награда за усилието на всички експерти от агенцията по храните“, каза д-р Кулински. Той подчерта, че конференцията и нейните цели винаги са получавали подкрепата на БАБХ. Агенцията дълбоко уважава това, че за поредна година инициативата се доверява на експертизата и знанията на специалистите й.

Презентация на тема „Добрата храна е спасената храна“ изнесе д-р Росен Малчев от БАБХ. Той обърна внимание на предизвикателството в световен мащаб относно огромното количество неизразходвани хранителни ресурси и действията за популяризирането на политики и практики, ограничаващи разхищението на храни. „Проблемът със загубата и изхвърлянето на храни има социални, икономически и екологични последици. В тази връзка основата, върху която ще се работи в бъдеще, са съвместните усилия на държавните институции, представителите на бизнеса, неправителствените организации, медиите и обществото като цяло, за развитието на законодателна рамка, информиране на обществеността, образование и възпитание на децата“, посочи д-р Малчев.

Общоевропейските документи „Зелената сделка“ и стратегията „От фермата до трапезата“, основен елемент на които е борбата със загубите и разхищението на храни, намират своето естествено продължение на национално ниво. Представени бяха приетите през 2021 година „Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност“ и „Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 – 2026 г.“. „Това са първите стъпки, върху които България трябва да работи, за да намали до 2030 година загубите на храни с 50%, което е основна цел в пакета на ООН за Кръгова икономика“, каза още д-р Малчев.