Делова програма на Селскостопанска академия на АГРА 2023


22 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „Технологични решения за устойчиво земеделие и бизнес  идеи за кръгова биоикономика”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет – Пловдив и главен координатор на ННП – ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Възможности за оползотворяване на агро-отпадъци богати на фенолни съединения- проф. дн Иван Атанасов, Агробиоинститут – София, ССА;

13:45-14.15 ч. Потенциални решения за биоконтрол на неприятели по овощни култури

–  доц. д-р Женя Илиева, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – София, ССА;

14:15-14:45 ч.    Биовъглен – за почвено качество и продуктивност – проф. дн Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – София, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Функционални храни и биоразградими опаковки – иновативни решения за кръгова биоикономика – проф. д-р Илиана Начева, Институт по криобиология и хранителни технологии – София, ССА   

15:45 -16:00 ч.  Дискусия

23 февруари 2023 г. от 13.00 до 16.15 ч.

    „Земеделие в условията на променящ се климат”

ПРОГРАМА

13:00-13:15 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов и проф. д-р  Владислав Попов – Заместник – ректор на Аграрен университет – Пловдив и главен координатор на ННП – ХРАНИ;

13:15-13:45 ч. Агро-климатичните условия за отглеждане на основни групи земеделски култури, настояще и бъдеще – проф. д-р Валентин Казанджиев, Национален институт по метеорология и хидрология;

13:45-14.00 ч. Растителна селекция – инструмент за справяне с климатичните промени –  проф. д-р Виолета Божанова, ССА;

14:00-14:30 ч.  Обратно към българската селекция за по-качествено и устойчиво  производство на пшеница в рискова среда – доц. д-р Галина Михова, Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, ССА; 

14:30-15:00 ч.  Кафе пауза

15:00-15:20 ч. Селекционни решения при царевицата в условията на екстремни и трайни климатични промени – доц. д-р Наталия Петровска, Институт по царевицата – Кнежа, ССА        

15:20-15:50 ч. Климатични промени и реакцията на нови сортове слива и сортоподложкови комбинации при черешата – доц. д-р Димитър Сотиров, Институт по земеделие – Кюстендил, ССА;

15:50 -16:15 ч.  Дискусия

24 февруари 2023 г. от 13.00 до 16 ч.

   „ПРЕЖИВНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“  

ПРОГРАМА 

13:00-13:10 ч. Въведение в темата от Председателя на Селскостопанска академия – проф. дн инж. Мартин Банов

13:10-13:45 ч. Технологични и икономически модели в говедовъдството – проф. д-р Теодора Ангелова,  Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

13:45-14.15 ч. Интензификация на репродуктивния процес в овцевъдството – доц. д-р Никола Методиев, Институт по животновъдни науки – Костинброд, ССА;

14:15-14:45 ч. Актуален статус и перспективи за автохтонните породи в България – доц. д-р Геновева Стайкова, Земеделски институт – Шумен, ССА;

14:45-15:15 ч.   Кафе пауза

15:15-15:45 ч. Използване на пре- и пробиотични вещества като алтернатива на пробиотиците в животновъдството – проф. д-р Стайка Лалева, Земеделски институт – Стара Загора, ССА;

15:45 -16:00 ч.  Дискусия