Абонамент


АБОНАМЕНТ ЗА В-К „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

  • На интернет страната на Весник Земедеска техника можат да бъдат изтеглени найновия брой от вестника и останали броеви
  • Можете да заявите получаване на Найновия брой на Вестник Земеделска техника по електронна поща безплатно при заявка на нашата електронна поща

e-mail: zt@zemedelskatehnika.com

„Земеделска техника”,