Абонамент


АБОНАМЕНТ ЗА В-К „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

  • В пощата – кат. № 309
  • В „ДОБИ ПРЕС” ЕООД – www.dobipress.bg

В РЕДАКЦИЯТА – тел.: 02/875 85 49; e-mail: zt@zemedelskatehnika.com

1 месец – 1,60 лв.                        6 месеца – 10 лв.

3 месеца – 4,80 лв.                      9 месеца – 14,40 лв.

1 година – 20 лв.

 

 Талон за абонамент

Град/село ………………………………………………………………………………

Област ………………………………………….пощ. код …………………

Кв. ………………………..ул.”…………………………………..” № ……

Бл. …………………….вх. ……………. Ет. …………………ап. ……………..

Получател……………………………………………………………………

Тел./e-mail/ за връзка……………………………………………………….

 

С пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:

София, 1612, ж.к.”Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6, ап. 8,

„Земеделска техника”, с разписка на името на Милка Бобева Пашева

 

Или по банков път:

Банкова сметка „ЗТ” ООД, банка ДСК,

IBAN: BG40STSA93000001683193, BIC: STSABGSF