Селскостопанска академия поздрави отличените за „Принос в механизация на земеделието”


Сeлскостопанска академия традиционно стои зад идеята, че „Без машини няма земеделие”. Това я прави и един от съмишлениците и организаторите  на конкурса Отличие „Принос в механизацията на земеделието”, който се организира съвместно за осма поредна година с Министерството но земеделието, храните и горите, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет Пловдив, Научно-технически съюз по машиностроени, и вестник „Земеделска техника”

Тазгодишния му формат се проведе  онлайн в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. дн инж. Мартин Банов представи ССА и поднесе поздравление към участниците и наградените на осмия конкурс Отличие „Принос в механизацията на земеделието” от името на Управителния съвет на Академията и научните колективи в нейната структура. 

Проф. Банов акцентира върху мисията на инициативата да обедини бизнес, наука и образование за иновативно ефективно земеделие, като споделена посока за надграждане с нови научни продукти, открили ефективна реализация в същинско производство. 

По думите му, „в годините на реформи с интелекта, труда и целенасочените усилия на колективите в структурните звена на Селскостопанска академия аграрната наука и земеделското производство у нас успяха да съхранят градивно взаимодействие, което носи удовлетворение, национален капитал и добавена стойност. За целта научните работници на ССА работят по конкретни теми, свързани със специализацията на научните екипи в растениевъдство и животновъдство, растително здраве, почвознание и агрохимия, селекция и генетични ресурси, технически науки и растителни технологии, водещи инженерни науки в аграрния сектор. Усилията им следват посока на отразяване и посрещане глобалните предизвикателства пред продоволствената сигурност, екологичния натиск от промените в климата, намаляването на природните ресурси и увеличаването на населението.” 

„Приемете нашето безусловно убеждение и подкрепа на благородната кауза АГРОЕДИНЕНИЕ, като печеливша спойка на образование – наука – бизнес, и пожеланието ни с нея да се предоставят ефективните и търсени резултати. Честито на всички наградени с Отличието „Принос в механизацията на земеделието”!”, прозвучаха поздравителните думи от ръководството на ССА към целия сектор „Механизация в земеделието“ и към организаторите на събитието.