RU_kare_izlojenie

XX-то юбилейно Русенско изложение 10-12 май 2018


За своите деветнадесет години специализираното Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника се превърна в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център за агрофирми, производители и гости.

Събитието е единствено по рода си в централния северен район на страната и е третото по големина в България. Провежда се ежегодно през месец май на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев”, където се намира и единственият в страната ни факултет за подготовка на инженерни кадри по земеделска техника и технологии.

Организира се от факултетите „Аграрно-индустриален”, „Транспортен”, „Машинно-технологичен“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет и със съдействието на Министерството на земеделието и храните, областна администрация – Русе, община Русе и Съюза на учените – Русе.

По материали на РУ „Ангел Кънчев”