NTSM-LOGO-1089x500

IV Международна научна конференция „Високи технологии, бизнес и общество“ 2019


Събитието ще се проведе от 11 до 14 март 2019 година в зимния курорт Боровец, България, като научно-техническо събитие с широк спектър, включващо три основни тематични области. Тези области са свързани помежду си и разкриват същността на идването и развитието на високите технологии, както и създаването на ново общество.

Вярваме, че Международната научна конференция „ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ. БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО 2019” ще се превърне в място за срещи и дискусии на учени от всички научни области, които се преодоляват от предизвикателството за трансформиране на иновационните идеи в продукти и услуги, които помагат за развитие на нови работни места и създават справедливи, екологични и високотехнологични технологии в обществото.

Проф. Георги Попов,
председател на НТСМ