Статии


S2
Най-ранните сведения за чествания по случай настъпването на Нова година са от района на Месопотамия и датират от 2000 г. пр. н. е. В Персийската империя съществувала традиция да се подаряват яйца на Нова година. Причината е, че те са символ на плодородие и изобилие. Първият месец от годината –-януари, […]

Какво не знаем за Нова година


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Манастирът се намира в близост до село Гложене, област Ловеч, на 12 км от град Тетевен. Подстъпът към входа на манастира е бил препречен от скали, които са ломени, за да се прокара по-късно път, а от другите му страни се спускат дълбоки долове. Вижда се отдалеч като кацнал на […]

Гложенски манастир


ZT_1
Вестник „Земеделска техника” е създаден в Научно-изследователския институт по механизация на селското стопанство (НИМЕСС), сега отдел „Механизация и хидромелиорации” към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров”. През този период в списването участва безвъзмездно, но мотивирано целият научен потенциал на Института. През 1992 г. вестникът се […]

Вестник „Земеделска техника“ZT_07_2020_d.indd
Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, биз­нес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 7 години – през 2014 г. Селскостопан­ска академия, Министерство на земеделието, храните и горите, Русенски уни­верситет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет в Пло­вдив, вестник „Земеделска техника”, а по-късно и […]

Отличие „Принос в механизацията на земеделието“


19ad180e39d4d5c795889484ae6acb81
В годините за модернизация и издигане конкурентоспособността на българското земеделие Селскостопанска академия работи активно и доказано като партньор на вестник „Земеделска техника” при връчване на Отличието „Принос в механизацията на земеделието”. Конкурсът успя да се утвърди като важно събитие в агросектора и се превърна в традиция. Удовлетворени сме от факта, […]

Селскостопанска академия


29182105
На 12 ноември 2020 година, Русенският университет отбеляза 75-годишнината от своето създаване – една годишнина, която изпълва сърцата с гордост и респект към постигнатото и завоюваните успехи, с вълнение от мащабността на съграденото през годините, с ентусиазъм и окриленост за продължаване напред със сила, достойнство и вдъхновение. Русенската Алма Матер […]

Русенски университет „Ангел Кънчев“unnamed
Научно-техническият съюз по машинострое­не е национално, доброволно, не­правителствено, политически необ­вързано самоупра­вляващо се твор­ческо професионално сдружение на научни работници, инженери, специали­сти и управленски кадри в областта на машиностроенето и неговата инфраструктура, учредено съ­гласно разпоредбите на За­кона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Научно-техническият съюз по машиностроене е продъл­жител на делото […]

Научно-технически съюз по машиностроене


МЗХГ
Скъпи приятели и читатели на вестник „Земеделска техника“, В навечерието на Новата 2021 година нека си пожелаем тя да е по-спокойна и успешна за целия отрасъл „Земеделие”! Изминалата година беше белязана с невиждана по мащабите си пандемия от корона вирус. Настъпилата здравна криза от Ковид-19 се отрази на баланса в […]

Министерство на земеделието, храните и горите


Dragalevski _sn 1
Разположен е над София в планината Витоша, в живописна природа сред букови гори до Драгалевска река. Някога пастири от село Драгалевци намерили в полето наоколо икона на Света Богородица и я занесли в селската църква. На другия ден, когато дошли да пасат добитъка, иконата пак била на същото място в […]

Драгалевски манастирagraren-universitet
Аграрният университет – Пловдив посреща своя 75-годишен юбилей в сложна и непозната обстановка, но със свободен дух и интелектуални предизвикателства, с доказано високо обществено признание като водещ в аграрното образование, наука и бизнес в страната и предпочитан международен партньор. Историята и традициите на университета неизменно следват политическото и културно развитие […]

Аграрен университет – Пловдив


Aneta_sn 3
Анета Яламова е родена през 1958 г. в гр. Велико Търново. През 1981 г. завършва живопис в последния випуск на Янаки Манасиев. Работи в сферата на наивизма и както самата художничка споделя, любимото ѝ време е времето на Старо Търново, на ученическите фуражки и барети. Началото на 20 в. – […]

Анета Яламова – живописец


9c6f4ee848d9395a49366085b7513309
(продължава от бр. 20 2020 г.) Главната стратегия на научноизследователската дейност на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора се основава на развиване на научните направления на Факултета съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми в различни области. С развитието на […]

Проекти на Тракийски университет, Факултет “Техника и технологии” – Ямболdownload
Tази година, отбелязването на Световния ден на почвата – 5 декември ще премине под мотото „Да поддържаме почвата жива, да защитим биоразнообразието на почвата“. Нека, съвместно с научната общност от над 140 държави по света, да отпразнуваме Световния ден на почвата – един от най-важните дни в календара на ООН. […]

Световен ден на почвата


Technika nova 2
Аграрният университет – Пловдив посреща своя 75-годишен юбилей със свободен дух и интелектуални предизвикателства, с доказано високо обществено признание като водещ в аграрното образование, наука и бизнес в страната и предпочитан международен партньор. Показател за успехите са високата оценка от институционална акредитация и водещите места в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна […]

75 години традиции и иновации


Sgrada VSI
Аграрният университет – Пловдив е създаден през 1945 г. И днес той е единственият в България специализиран държавен университет в областта на аграрните и сродни науки, университет с висок национален, европейски и международен престиж. През 2019 г. получи оценка 9.61 на институционална акредитация от НАОА, която го нарежда на второ […]

Аграрен университет – Пловдив на 75 годиниSgrada AU
Фирма „Геосемселект“ ООД поздравява Аграрния универститет в Пловдив за 75-годишния му юбилей и пожелава дългогодишен успех и развитие както на местна почва, така и в световен мащаб. Нека селскостопанската наука да продължава да се развива и да привлича повече млади кадри, които да се реализират в тази толкова важна и […]

Продължава успешното сътрудничество между Геосемселект и Аграрен университет – Пловдив


Katedra_sn 2
Катедра „Механизация на земеделието” е в състава на Лозаро-градинарския факултет към Аграрния университет – Пловдив. Тя е формирана през 1945 година, едновременно със създаването на Висшия селскостопански институт (впоследствие Аграрен университет – Пловдив). Първоначално се е наричала катедра „Механизация на селското стопанство”, а през 1998 г. е преименувана на „Механизация […]

Катедра „Механизация на земеделието”, Аграрен университет – Пловдив


Untitled
(продължава) Главната стратегия на научноизследователската дейност на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора се основава на развиване на научните направления на Факултета съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми в различни области. С развитието на научно-изследователската дейност се цели повишаване […]

Проекти на Тракийски университет, Факултет “Техника и технологии” – Ямбол