Статии


Ivailo Todorov
Интервю с г-н Ивайло Тодоров, Асоциация на земеделските производители в България – Г-н Тодоров, как се е развило българското земеделие от създаването на Асоциацията на земеделските производители в България и как тя помага на своите членове да бъдат адекватни на промените? – През 2004 г. учредихме  АЗПБ по инициатива на […]

Осма национална среща на земеделските производители в България


RZ_sn1
Житните култури със слята повърхност, в т.ч. пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, лимец и др., са обект на нападение от редица семепреносими, почвообитаващи фитопатогенни гъби, като Fusarium graminearum, F. culmorum, F. oxysporum, Drechslera sorokiniana, Rhizoctonia solani и гъбоподобни организми – Pythium ultimum (фигура 1). Борбата с тях се води главно […]

Приложение на фунгицидни средства при житните култури


sn 2
Системите за автоматично управление в земеделието се използват за контрол на траекторията на машината без да се изисква постоянна намеса от страна на оператора. Тези системи не заместват водача, а само намаляват натоварването му и му позволяват да се фокусира върху други аспекти в работата. Използването на системи за автоматично […]

RAVEN система RS1 – най-точната високоскоростна система за автоматично управлениеHADJIEV_sn
Опити за автоматично, без участие на човек, управление на движещи се машини се правят отдавна. Те могат да се класифицират в следните групи: индукционни, фотоелектрически, електрохидравлически и програмиращи. ИНДУКЦИОННИЯТ МЕТОД е използван още през 1918 г. за ориентация на кораби при влизане в пристанище по време на мъгла. По дъното […]

Автоматично управление на мобилни машини


RZ_16 qnuari_sn
Растителна защита от ново поколение и предизвикателствата в растителното здраве в глобализиращия се свят бяха част от темите, които се дискутираха на 16 януари в Аграрния университет в Пловдив. Поводът бе Денят на Растителнозащитника, който обедини учени, фермери, експерти и търговци на препарати. В рамките на проявата се проведе национална […]

124 години растителна защита


zhatva-933x570
Уважаеми читатели, през 2020 година вестник „Земеделска техника” става на 30 години. Още от първия брой се задава програмата на изданието, която се стремим да изпълняваме и до днес – да информираме за най-новото и иновативното в сектора, да свързваме наука, образование, бизнес, добри земеделски практики. През тези три десетилетия […]

Вестник „Земеделска техника“ става на 30 годиниNG 2020
Всеки народ в продължение на векове е създавал и предавал от поколение на поколение новогодишните си традиции и поверия. Ето защо те са толкова разнообразни, но са обединени от вечната човешка надежда, че новата година ще бъде по-щастлива от старата. Руснаците, за да приветстват новата година, след дванадесетия удар отварят вратата на дома си. По време […]

Честване на Нова година по света


8
Малко са селищата, които могат да се похвалят, че знаят своята история от създаването си до днешни дни, да запазят традициите си и да ги предават на поколенията. Село Побит камък, за краткия период на съществуването си, се е откроило с изключително интересна, богата история, будна интелигенция, със своята непримиримост […]

Да знаеш род, да съхраниш традиции


DSCF8274
През 1956 г. към Висшия селскостопански институт – София се създава Селскостопански музей от проф. Рада Балевска. С разпореждане на МС № 544/25. 11. 1970 г. музеят се обособява като Национален селскостопански музей, а през 1999 г. със Закона за НЦАН се преименува в Национален земеделски музей. НЗМ е единствената […]

Национален земеделски музей към ССАCherven_sn_2
На 25 км от Русе, на левия бряг на р. Черни Лом, по древния път водещ към историческата крепост Червен в малка котловина, защитена от хълмове и верига от скали с причудливи образования, се намира с. Кошов. Областта край р. Черни Лом е обитавана от дълбока древност. Тук са намирали […]

Каньонът между селата Кошов и Червен


к
Роден e на 19 март 1926 година в град Попово, Търговищка област. През 1950 година завършва монументална живопис в Художествената академия в София при проф. Георги Богданов. Ученик е на Илия Бешков, Иван Ненов, Дечко Узунов, Никола Панайотов, Димитър Гюдженов. Работи като художествен редактор във Военно издателство (1954-1964), завеждащ рекламен […]

Кирил Майски и неговата „Легенда за розата“


8 dekemvri_kolaj
Предлагаме ви доза размисли и прозрения от миналото, сякаш писани днес. „Нека не забравяме, че като учим другите, същевременно учим и себе си. Всеки от нас какво да даде на своя народ, из чиито недра е излязъл, и има какво да научи и взема. Ето такъв е истинският студент. Ето […]

Минало несвършено: Осми декември не е ден на ДионисийBSK_logo
Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. Те водят до намаляване на разходите, възможности за растеж и превръщане на добрите идеи в успешна стопанска дейност. При разработването на екоиновациите в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли […]

Екоиновациите – решения за бизнеса


почва
  Темата за 2019 г. на Световния ден на почвата – 5 декември е „Да спрем почвената ерозия”, „Да запазим нашето бъдеще”. Не по-малък проблем представлява „ерозията” на човешкото съзнание и образованост, липсата на култура в земеделието, които довеждат до деградация не само на почвите и земята, но и като […]

Почвените и поземлените ресурси


CSB_3
Още по времето на Възраждането, преди Освобождението, започва издаването на първите земеделско-стопански книги. По онова време образованите българи били малко. Едва когато тръгнали да следват в чужбина, младите българи след завръщането си в родината, започнали да издават книги. Вестници и списания по стопански и други въпроси. Първите няколко земеделско-стопански книги, […]

Първият земеделски печатIMM_sn1
За начало на научноизследователската работа по механизация на земеделието може да се приеме датата на основаване на Станция за механизиране на селското стопанство. Като рождена дата на създаване на станцията, както се посочва от различни източници и се потвърждава документално от съхранените първи ведомости за заплатите, може да се счита […]

70 години наука по механизация на земеделието


NTSM-LOGO-1089x500
Научно-техническият съюз по машиностроене е национално, доброволно, неправителствено, политически необвързано самоуправляващо се творческо професионално сдружение на научни работници, инженери, специалисти и управленски кадри в областта на машиностроенето и неговата инфраструктура, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Научно-техническият съюз по машиностроене е продължител на делото […]

Научно-техническия съюз по машиностроене


AU_sn 1
  Аграрният университет – Пловдив е единственият в страната специализиран държавен университет в областта на аграрните науки със 74-годишна история, богата традиция и модерен облик. През 2019 г. АУ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.61 по десетобалната система, която го отрежда в топ три […]

Аграрен университет, Пловдив – старт за успешна кариера в модерното ...