Статии


IBeloev_Shell
Shell Eco-marathon е уникално състезание, което предизвиква студенти и ученици от целия свят да проектират, конструират и да се състезават с най-енергийно ефективните автомобили. Състезанието поставя сериозно предизвикателство пред младите инженери да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. То има за цел да ги вдъхнови да станат учени и […]

Русенският университет участва на Shell Eco-marathon


ЛТУ
Обучението в  професионално направление 6.2. „Растителна защита” в ЛТУ  се осъществява в рамките на Агрономически  факултет.  Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г.  Преподавателският състав на катедрата осигурява обучението на студенти в две образователно квалификационни степени – “Бакалавър”  и “Магистър”,  след които студентите могат […]

Обучение на растителнозащитници


линия за белене на слънчоглед
БИОСА ЕООД е изключителен представител за Европа на една от водещите в света фирми-производители на оптична  и рентгенова техника за почистване и сортиране на семена, зърнени култури и други хранителни продукти. Продукцията на фирма MEYER Optoelectronic е добре позната в целия свят и притежава всички необходими сертификати, които гарантират високо качество […]

Биоса – иновативни продуктиАУ
Началото на растителната защита, като част от селскостопанската наука, е поставено на 16 януари 1896 г. от указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерата и за възобновяването на опустошените от нея лозя. Тази дата е чествана като професионален празник на растителнозащитника за първи […]

Растително здраве: роля, значимост и перспективи


SFEOP2017
Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството. Различни  са мерките, които трябва да се предприемат. Например, при трайните насаждения изборът на място, сортове и култура предопределят цялостното развитие на производството. В практиката често […]

Стоп Фрийз в борбата с измръзването


SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Защитата на растенията от болести и неприятели е един от факторите с най-значително влияние при интензивното земеделие и в частност при производството на зеленчукови култури. Всяка година вредителите унищожават голяма част от добива на растителна продукция в света. В резултат на целенасочени растително-защитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна […]

Eкологично управление и контрол на вредителите по доматитеНиколай Роснев
Интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. д-р на БАБХ – Какво постигна растителната защита за 2017 година? – Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика в областта на растителната защита. Като второстепенен разпоредител с бюджет към него, Българската агенция по безопасност на храните е компетентния държавен […]

122 години растителна защита


40 godini_1
През петдесетте години на миналия век, когато е създаден НИМЕСС, задълбочени изследвания в областта на растителната защита не са правени. Създадени са аерозолни генератори, които използват изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене. По това време аерозолното третиране е било неразпространено, поради което същите са намерили ограничено приложение. През шестдесетте […]

40 години механизация на растителната защита


stara Sofiq
Проектът на сградата е дело на арх. Никола Лазаров. Той е един от първите българи, получили образование в странство и официалното звание „архитект“. Роден в Карлово (1.04.1870 г. – 14.06.1942 г.) в рода на заможно и уважавано семейство. Печели стипендия от Министерството на просветата и заминава да учи в Париж. […]

Сградата на Министерството на земеделието, храните и горите на 90 ...Al Milenkov
Семейството на художника – майката Елисавета и бащата Миленко отначало живее в с. Долна Диканя, Радомирско. Майката е от богат род, а Миленко превозвал стоки до Одрин. Въпреки съпротивата на нейните родители, те създават семейство. Двамата напускат селото и се установяват в Самоков. Сдобиват се с пет деца, като бъдещият […]

Александър Миленков – художник и пионер на българската декорация


Kaliakra_snimka
Високият скалист нос „Калиакра”, подобно на кораб, се врязва на 2 км в морето и затваря защитен от северните ветрове залив. Намира се на 12 км от Каварна и на 70 километра североизточно от Варна.Тук гнезди аристотелевият корморан и могат да се наблюдават делфини. Прибойните вълни са издълбали в пещери, […]

Природният резерват Калиакра


IMG_1488
Царевец е хълм във Велико Търново, както и едноименна крепост в средновековния Търновград. Била е главната българска крепост по време на Второто българско царство (1185 – 1393), на което Търново е столица. Най-ранните следи от живот на хълм Царевец датират от късния халколит (4200 г. пр. Хр.). Хълмът е обитаван и през бронзовата и желязната епохи. Открити са останки от […]

Величествената крепост Царевецlogo НАЗ
В първата среща за „Устойчиво бъдеще на земеделието в ЕС“ на земеделските камари на държавите от Региона „Три морета“ НАЗ представи своя коментар по комюникето на Европейската комисия относно бъдещата ОСП: Националната асоциация на зърнопроизводителите приветства амбицията на Европейската комисия за промяна и подобрения в прилагането на ОСП, както и […]

Позиция на Националната асоциация  на зърнопроизводителите за бъдещата Обща селскостопанска ...


IMG_6934
Поздравявам всички наградени и им пожелавам още по-голям успех! Много ми хареса конкурсът  „Принос в механизацията на земеделието” и церемонията по награждаване на победителите. В механизацията на земеделието е добре, когато се появи нова машина. С производството и внасянето на нова техника се върви напред, развиват се и технологиите  в […]

Поздравление


IMG_6887
На четвъртото издание на конкурса отчетохме постигнатото, но отбелязахме каква е тенденцията, какво е новото, което е залегнало в Отличието и какви са бъдещите планове. Проведените отличия потвърдиха, че са необходими иновациите, за да се постигне по-успешно земеделие. Количеството на участващите вносни  машини се променя най-често в зависимост от провеждани […]

Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г.д-р Иван Белоев
Интервю с д-р Иван Белоев, РУ „Ангел Кънчев”  – Д-р Белоев, представете се на нашите читатели.  – Роден съм през 1990 година в гр. Русе. Избрах да уча в Русенския университет в специалност „Технология и управление на транспорта”, защото от малък имам интерес към автомобилите. След това продължих в същата […]

Когато младостта и амбицията вървят ръка за ръка


ПГСС - Нова Загора
Основно определящ и приоритетно развиващ се сектор на икономиката в Република България  е селското стопанство. ПГСС, гр. Нова Загора е единственото професионално училище на територията на област Сливен, което близо 60 години подготвя кадри за различните сфери на този отрасъл. Откликвайки адекватно на нуждите от добре подготвени средни специалисти в […]

Жива е специалността „Механизация на селското стопанство”


User comments
Интервю с Мая Ташева, зам. мениджър продажби, Свилоцел – Чия разработка са почвените подобрители ПН-98 и ПП-76? Откога се предлагат на пазара? – Отскоро Свилоцел предлага на пазара почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви – ПН-98 и ПП-76, чиято основна съставка е калциев карбонат, получен като вторичен продукт от […]

Отличие „Зелен Оскар” за почвени подобрители