Статии


19ad180e39d4d5c795889484ae6acb81
Уважаеми учени, специалисти, драги колеги, От името на ръководството на Селскостопанска академия и лично от мое име ви приветствам с Професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука у нас! Денят на земеделската наука стана традиция и се превърна в празник, който тази година, обаче, поради непредвидените обстоятелства, ще […]

Поздравление от проф. Мартин Банов по случай Празника на земеделската ...


923603542948319e196e5a3d2cc458ef
  Институтът по земеделие е основан през есента на 1925 година с указ № 74 на Негово величество цар Борис III, издаден на 28.11.1925 г. В самия указ е записано: Ние Борис III с божията милост и народната воля Цар на българите по предложение на нашия Министър на земледелието и […]

95 години Институт по земеделие – Карнобат


http://allwallpapersfree.blogspot.com
През настоящата 2020 година се навършват 70 години от създаването на Института по животновъдни  науки- Костинброд. Образуван през 1950 г. и започнал своята научна дейност с едва 8 сътрудници, Институтът по животновъдни науки извървява дълъг и възходящ път на развитие, за да се превърне през годините в една от най-значимите […]

Институт по животновъдни науки – Костинброд на 70 годиниснимка 1
За по-добра почвена структура, по-ниски разходи и по-високи добиви на българските фермери Системите CLAYDON Opti-Till на английския производител – фамилията CLAYDONS от Източна Англия са добре познати на българския пазар от 2015г. насам. Те са авангардни и се ползват с много висока репутация от професионалните фермери. От началото на м. […]

CLAYDON Yeildometer – фирмата, която произвежда машини от фермери за ...


IZS_koshnica
Образцов чифлик, край град Русе, е най-старото огнище на земеделската култура и просвета в България и неговото създаване е изключително събитие, не само за земеделието в България, но и за развитие на опитното дело в Европа. Историята на Института започва след Освобождаването на България, когато с Указ № 374 от […]

115 години Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе ...


1419938808_58989_1
Интервю с г-н Вукодинов, собственик на “Вуки” ООД – Господин Вукодинов, представете фирма “Вуки” ООД. – “Вуки” ООД е наследник на ЕТ Вуки-Ангел Вукодинов, създадена през 1990 год. с основен предмет на дейност търговия със земеделска техника и резервни части за такава техника, както и  земеделско производство. В началото бяхме […]

Изпращаме трудна, но благодатна годинафиг.1
Главната стратегия на научноизследователската дейност на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора се основава на развиване на научните направления на Факултета, съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научно-приложни и приложни проблеми в различни области. С развитието на научно-изследователската дейност се цели повишаване на […]

Проекти на Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол


download
Моментно състояние в развитието на сектора в България По текущи оценки на САРА, прибраната за 2020 г. реколта от пшеница ще е 5,2 млн.т., при среден добив за страната 4,3 т/ха. Експортните възможности за цялата пазарна година се изчисляват на 3,7 млн.т., като това ще бъде най-малкото изнесено количество пшеница […]

Зърнени и маслодайни култури


Garbeshkova_snimka
Интервю с г-жа Светла Гърбешкова, изп. директор на АГРО ТВ – Г-жо Гърбешкова, представете Агромедия Груп – как за тези 21 години на съществуване се е развила и колко и какви медийни продукти предлага? – Началото беше поставено през 1999 г. със старта на предаването АГРОФОРУМ. Днес, 20 години по-късно, […]

За нас е гордост да отразяваме сектор „Земеделие”Bulagro_sn 1
Сеносъбирачът с централно събиране на откоса ТOP 842 C предлага висока мощност и най-добро копиране на терена при работна ширина от 7,7 до 8,4 метра. PÖTTINGER надгражда този сеносъбирач с иновативна функция – новата плъзгаща се плоча се предлага като опция вместо шаси с колела, за копиране на терена близо […]

FLOWTAST –  чист фураж при трудни условия


BADA_Atinapack_1
Селскостопанските продукти, особено плодовете и зеленчуците, представляват важна част от търговията както в национален, така и в международен план. Сред операциите по прибиране на реколтата, от всички манипулации на плодовете и зеленчуците, сортирането играе важна роля за отстраняване на нежеланите или чужди частици от събраните култури на различни фракции. Класирането […]

Смисълът от сортиране и опаковане на продукцията


фиг.2
Сеитбата е важен етап в технологията за отглеждане на зърнено-житни култури. Машините за нейното осъществяване наричаме редосеялки. Те залагат семената в почвата при междуредие от 7,5 до 15 cm. Принципната схема на една такава машина е представена на фигура 1. фиг. 1 Работни органи: бункер – 1, бъркалка – 2, […]

Улейни сеещи апарати за зърнено-житни културиSSA_Bojanova_sn
Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” (ННП-ХРАНИ) се финансира от Министерството на образованието и науката. Оновната цел на програмата е свързана със стимулиране на научни изследвания и политики в областта на земеделието, храните и биоикономиката, за осигуряване на устойчиво производство на храни и управление […]

Селскостопанска академия участва в Националната научна програма „Здравословни храни за ...


Watering Young Plant - Vintage Effect
Интервю с Ваня Коларова, управител на Ванко 97 –  Г-жо Коларова, представете фирма “Ванко 97” ЕООД – кога е създадена, какъв е основният ѝ предмет на дейност? – Фирма „ВАНКО 97” ЕООД е създадена през 1997 г. за целите на търговията, представителството и приложните технологии в областта на селското и […]

Ванко 97 създава екологично земеделие


images
Стопанската година е към приключване  и е време да погледнем към следващата. Торовете ЛУМБРЕКС  и  ЛУМБРИКАЛ,  произвеждани от БОГАЯ ЕООД, с. Костиево са правилния избор за  отличен старт на житните посеви  и трайните насаждения. Зеленчуците в оранжерии и на открито, също ще се отблагодарят, ако им осигурите от торовете на […]

За по-чиста храна и по-високи добивиДобруджанец
(Продължава от бр. 11 2020 г.) Тритикале е изключителна култура, която може да намери своето приложение в земеделските стопанства. Сравнително по-високата толерантност на засушаване и високата студоустойчивост я правят привлекателен избор за животновъдните стопанства. Особено предимство сортовете тритикале биха намерили в планинските и полупланинските райони на страната, където култури като […]

Уникална култура с разнообразно приложение


download (1)
  ДОМАТИ По последващи прогнози на САРА производството на домати през 2020 г. ще е над нивата от предишната година достигайки 148 хил.т. Неблагоприятното време в периода м.март-май забави местното производство, което обяснява по-високите цени до м.юни, като от м.юли положението се нормализира. Вносът на домати за последните 5 години […]

Развитие на производството на домати, краставици и пипер в България


sn. 9
Празникът на плодородието увенчава есента в гр. Кюстендил и го заявява отново като град „Майка на българското овощарство“. Този есенен празник на изобилието е наследство от Първия национален овощарски конкурс, проведен през далечната 1896 година, именно в гр. Кюстендил. Овощарската традиция на кюстендилския край е жива през всички времена и предавана […]

Празник на плодородието в Кюстендил