AdBlue

AdBlue® още е слабо познато сред шофьорите на автомобили


Международно проучване показва, че голяма част от водачите на автомобили не са запознати с добавката AdBlue® за обработка на изгорели газове при автомобилите с дизелови двигатели.

В допълнение, по-малко от една четвърт от шофьорите са запознати с ползите за околната среда, които се постигат чрез добавката AdBlue®. Тя може да филтрира повече от 90% от вредните емисии на азотен оксид като ги превърне в пара и азот, което води до по-малко замърсяване.

Въпреки че резервоарите за AdBlue® се пълнят регулярно от механиците по време на обслужването на автомобилите, скоростта, с която автомобилите използват добавката, варира в зависимост от това колко икономично се задвижват, размер на двигателя и общ/среден пробег. Това означава, че бизнес шофьорите, които обикновено са на път по-дълго, ще се нуждаят от по-добро разбиране на AdBlue от стандартният шофьор, т.к. ще им се налага сами да дозареждат от добавката. Въпреки че таблото за управление предупреждава, че AdBlue® резервоарът се нуждае от допопълване, много шофьори не разбират какво означава предупреждението и го игнорират, което води до нарастване на броя повреди и неизправност при автомобилите. Средната консумация на AdBlue е около един литър на всеки 1 000 км при автомобилите среден клас.

Екофол АД, като отговорен производител и водещ доставчик на AdBlue® в България е ангажиран със системното разясняване за правилно използване на добавката при дизеловите двигатели снабдени със SCR система.

AdBlue® е течен реагент, използван за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели. Отговаря на качеството на стандарт ISO 22241 за производство и параметри на продукта. Подходящ е за всички дизелови двигатели, снабдени със система за Селективна каталитична редукция (SCR system) – автомобили, автобуси, камиони, строителна техника, земеделска техника, кораби и дори котли на дизелово гориво. SCR системата използва редуциращ агент като AdBlue® за превръщане на вредния азотен оксид (NOx) в безвреден азот и вода, който обикновено се намира във въздуха, който дишаме всеки ден.

Производството на AdBlue® става само и единствено с лиценз издаден от VDA (Асоциация на германската автомобилна индустрия), която държи патента за продукта и името AdBlue®. Екофол АД го произвежда под лиценз, издаден от VDA и в партньорство с италианската компания Bluebasic Srl. и вече е сред водещите български производители.

Екофол АД доставя AdBlue® by Ecofol в 3 л и 10 л туби (три разновидности). IBC контейнери от 1000 л и количества с камион-цистерна за Североизточна България се изпълняват при конкурентни условия и бързина на доставката. Повече информация може да получите от специалният сайт за AdBlue® by Ecofol – www.ecofol-adblue.com.

По материали на Екофол