TSAKI_ad blu

Ad Blue или за ползите от SCR технологията


Единственият лицензиран български производител на Ad Blue ТСАКИ ООД в партньорство с единствения официален вносител на New Holland за страната ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Зад съкращението SCR (селективна каталитична редукция) стои иновативна технология, възприета от водещите европейски автомобилопроизводители след тестове и сравнителни анализи на различни технически възможности за намаляване на вредните емисии, отделяни при работа на двигателите. SCR технологията е единствената, която позволява едновременно намаляване на емисиите на отработени газове и оптимизиране на двигателя, по отношение на неговата работа и консумация на гориво. Приложението на SCR технологията от новите двигатели има благоприятно въздействие върху околната среда. Автомобилите изгарят по-малко гориво, отделят по-малко вредни емисии и по-малко замърсяват околната среда. В сравнение с EURO 3 двигателите, отделянето на фини прахови частици се намалява до 40% и нивото на отделяне на NOx е намалено до 90%.

Функционалността на SCR каталитичния конвертор зависи до голяма степен от качеството на продукта AdBlue®. Порите и активните клетки могат да бъдат блокирани и трайно деактивирани, което ще доведе до увреждане на SCR каталитичния конвертор при използването на некачествен продукт. В този случай постъпващият нитроген моноксид няма да бъде напълно обработен и трансформиран в азот и вода, което ще доведе до съществено надминаване на EURO 6 лимитите за отделяне на вредни емисии в атмосферата.

Произвежданият в България от „ТСАКИ“ ООД AdBlue® е с изключително пречистено съдържание от високопречистена урея. Високото качество на продукта е гарантирано от стандартите DIN 70070 и ISO 22241, като продуктът напълно отговаря на тях. ТСАКИ ООД е единственият лицензиран от VDA производител на територията на България.

Като водещ лидер по отношение на технологии и иновации в земеделската техника, New Holland работи с Ad Blue. Като официален вносител в страната на земеделска и строителна техника с марката New Holland, Интерагри България също избра да партнира на българския производител на Ad Blue. Това партньорство е гаранция за спазване на всички нужни стандарти по отношение на качествена и ефективна работа на машините.

С повишаване на изчислителната мощност на съвременните автомобилни компютри, вече е възможно да се следи и контролира много по-прецизно работата на системата за селективна каталитична редукция (SCR).

За правилната работа на системата са важни и останалите компоненти на двигателя, като филтри и двигателно масло. При надвишаване на часовете за периодично техническо обслужване, мощността на двигателя също бива редуцирана. Когато качеството на AdBlue не отговаря напълно на изискванията на производителя, системата не работи оптимално. Вследствие се получават отлагания и кристализация на AdBlue в SCR системата и/или високи отлагания на твърди частици въглеводороди (PM). Това води до рестрикция в изпускателната система и до повишаване на налягането на изпускателните газове. В краткосрочен план ефектът е намалена мощност и повишен разход на гориво. За отличното качество на AdBlue е важно да се спазват изискванията за съхранение и зареждане на резервоара на машината.

Поддръжката и профилактиката на SCR системата е изключително важна. При правилна експлоатация, животът ѝ е съизмерим с ресурса на машината. Затова е важно операторът да познава отлично ръководството за работа с машината. SCR е изградена от високотехнологични и прецизни сензори и модули. При неправилна работа и некачествени консумативи системата се поврежда, водейки до престой и високи разходи за ремонт.

За информация, свързана с правилната експлоатация и максимално ефективна работа на вашата машина, консултирайте се с партньорите на Ad Bluе. Интерагри България разполага с 12 продажбено-сервизни комплекси на територията на цялата страна, в които ще намерите Ad Blue, произведено от „ТСАКИ“ ООД. За повече информация на www.tsaki.com и www.interagri.bg.

По материали на Тсаки ООД