гора

93 години Седмица на гората


Инициативата за засаждане на дървета идва от индианците в Америка. Те имали обичай за всяка родена мъжка рожба да се засади по едно дръвче, за което се грижели цял живот. От местното население я възприемат и американците, съзирайки в нея възпитателна стойност. Първият законово регламентиран Празник на залесяването е в щата Небраска (1860 г.), а по-късно идеята се разпространява и в Европа (Франция, Англия, Швейцария, Русия), разбира се и в България.

През 1925 г. започва историята на Седмицата на гората. На 12 април (Благовещение) се провежда Празник на залесяването, регламентиран от Министерството на народното просвещение и Министерството на земеделието и държавните имоти. В парковете и покрайнините на София са залесени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг семена.

През 1956 г. с решение на Министерския съвет се регламентира Седмицата на гората да се провежда винаги през първата цяла седмица на април. Целта и задачите са благородни – „дните на седмицата да бъдат дни на широко популяризиране на огромното значение на горите и масово участие на нашия народ в борбата за опазване и подобряване състоянието на горите”. Масовите залесявания в България стават приоритет на държавата през втората половина на ХХ век.

По материали на сп. „Гора”