60-ТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СРЕЩА УЧЕНИ ОТ 17 ДЪРЖАВИ И СЪБИРА ПАРТНЬОРИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКOTO СЕМЕЙСТВО „5D ALLIANCE”


В навечерието на Деня на народните будители, Русенски университет „Ангел Кънчев“ открива 60-тата международна годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе с пленарен доклад на ректора на Русенския университет акад. проф. дтн Христо Белоев на тема: „Модернизация на висшето образование в България и роля на регионалните университети“.
Конференцията се провежда в периода 28-30 октомври 2021г. като включва пленарна сесия и 28 паралелни виртуални тематично обособени сесии, в които изследователи от 17 държави в Европа и Азия, представят 314 научни доклада, обединени от водеща тема на научното събитие – „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV“. Това е четвъртото издание по тази тема, поради големия интерес на учените от страната и чужбина, към изследване на различни процеси, тенденции и практики условията на трансформираща се социално-икономическа среда – от нейните регионални до глобални измерения. Сесии като част от Конференцията се провеждат и във филиалите в Силистра (15.10.21г.) и Разград (05.11.2021г.), което за пореден път подчертава ролята на университета като фактор за развитие на регионите.
Основно събитие в програмата на Конференцията е Първата официална среща на партньорите по проект „ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЧИСТА И СИГУРНА ОКОЛНА СРЕДА – 5D ALLIANCE“, част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Р България. Проектът се координира от Русенски университет и е уникален по рода си, тъй като цели да създаде и развива хибриден тип дигитална разпределена изследователска инфраструктура, която да е движеща сила за социално-икономическия напредък в Дунавския макро-регион.
5D ALLIANCE обединява 11 университета и института от страната и 13 асоциирани партньора. Партньорската среща ще се проведе на 29.10.21г. с участието ректори и директори на изследователски институти и организации, които са пълноправни партньори в Алианса. На нея ще бъдат представени плановете за развитие на инфраструктурата и консорциума и ще бъде избрана правна форма за неговата регистрация.
5D ALLIANCE събира в едно изследователско семейство екипи от учени, които да взаимодействат без граници, да намират иновативни решения за индустриите като разгръщат потенциала си в условията на глобална свързаност, споделени ресурси, ноу-хау и експертиза. Концепцията на 5D ALLIANCE не е само илюстрация на визията на Русенски университет и партньорите за модернизация в сферата на научните изследвания, но и стъпка напред по пътя на отворената наука на България.
„Убеден съм, че енергията, новаторството и обединените усилия, капацитет и ресурси на всички партньори в 5D ALLIANCE, ще позволят да изградим една значима за бъдещето на България и Дунавското пространство, споделена научноизследователска инфраструктура, която да осигури нови хоризонти пред много млади учени!“ – сподели акад. Белоев.
Проектът беше високо оценен от Европейската комисия и Министерство на образованието и науката при селекцията на предложения, които да са част от Националната пътна карта на научната инфраструктура в края на миналата година, а ролята на Картата е да приоритизира, важните за страната научни обекти, които да могат да получават в бъдеще административна, техническа и финансова подкрепа за реализация на значими научно-изследователски проекти.