uchili6te

60 години реализирани възможности


Професионална гимназия по селско стопанство „ Никола Пушкаров“ град Попово е училище с традиции и поглед  към бъдещето. Отворило врати  през 1958 година, до днес то е водещо в подготовката  на кадри за селското стопанство, икономиката, туризма.  Традиция в крак с времето – това е мотото, което 60 години обединява учители, ученици, общественост. Гледайки в бъдещето, черпим сила и увереност от традициите си и се опитваме да отговорим на предизвикателствата на времето.

В историята на училището, писана в продължение на шест десетилетия, има немалко основания за гордост. Това са: Приемственост – 60 години нашето училище е част от живота ни, от този на нашите деца, родители и внуци; Реализация – за шест десетилетия тук са завършили образованието си и са придобили професия хиляди механизатори, животновъди, растениевъди, монтьори, земеделски техници, фермери, икономисти в земеделското стопанство, лозаро- винари; Формиране на личности – създадените искрени приятелства, изградената вяра в собствените сили, формираната отговорност и уважение към себе си и околните, уменията за работа в екип, показаната съпричастност към болките и тревогите на другите…

Зад шестдесетгодишното съществуване на училището стоят желанието, ентусиазмът  и професионалното  умение на онези, които са го създали, направили са  първите стъпки и са проправили първите пътеки. Мечтата, сбъдването и, традицията, опазването и развиването са нещата, които ни обединяват. Обединява ни така, както се обединяват членовете на голямо семейство – с позитивизъм, съзидателен дух и оставена частица от всеки един.

Днес в  ПГСС „ Н. Пушкаров“  се  обучават  ученици в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение по професии, задоволяващи нуждите на бизнеса: Техник – растениевъд, Техник на селскостопанска техника, Икономист, Офис мениджър, Организатор на туристическа агентска дейност, Готвач и Фермер. Училището ни е предпочитано, защото обучението се организира така, че да осигури отлична подготовка по различните направления. Добрата материална база, отговаряща на европейските изисквания за добро образование, е предпоставка за комфорт и самочувствие. За практическото обучение на учениците, гимназията е създала връзки с местния бизнес. Работи се по национални и международни проекти и програми, успешно се изпълняват дейности по  проекти от  програма „Еразъм +“.  ПГСС „ Н. Пушкаров” като част от европейската образователна система цени изграждането на професионални компетенции у своите ученици.
Под ръководството на екип от доказали се професионалисти всяка година нашите ученици се представят на различни училищни, общински, областни и национални състезания и конкурси.
За  осмисляне на свободното време  на учениците  и ангажирането им с приятни дейности, в гимназията работят множество клубове и спортни секции,  осъществява се обща и допълнителна подкрепа за личностното им развитие.
Има нещо сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди хора – учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Защото училището е стожерът, стоящ в основата на всяко общество. Ако той е здрав- здраво е и обществото.

  Честит празник!

По материали на ПГСС „Н. Пушкаров”